banner

Jubileuszowy Zlot Harcerski Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” w SOSW

Dziś, o godz. 17.00 na placu szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej apelem powitalnym  rozpocznie się jubileuszowy, X Zlot Harcerski Drużyn „Nieprzetartego Szlaku”. Hasłem przewodnim będzie „Z przyrodą za pan brat”.

Zanim rozpocznie się apel wg ceremoniału harcerskiego dyrektor Małgorzata Popek przywita gości i uczestników zlotu.

W tym roku będą to następujące drużyny:

 1. 20 Sokołowska Drużyna Harcerską „Nieprzetartego Szlaku” „Bużanie” z Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
 2. 92 Sokołowska Drużyna Harcerska „NS” im. Janusza Korczaka „Duchy Lasu” z Zespołu Szkól Specjalnych w Sokołowie Podlaskim
 3. Drużyna Harcerska „NS” „Kornelki” ze SOSzW w Węgrowie
 4. Drużyna Harcerska „NS” „Rozśpiewane Iskry” ze SOSzW w Siedlcach
 5. Drużyna Harcerska „NS” „Wataha” ze SOSzW w Stoku Lackim
 6. 20 Drużyna Harcerska „NS” im. Ireny Sendlerowej „Silne dziki” ze SOSzW w Dęblinie
 7. 8 Drużyna Harcerska „NS” „Siedmiomilowe buty” z Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.
 8. 16 Drużyna Harcerska „NS” „Niedźwiedzie” ze SOSzW w Radzyniu Podlaskim
 9. 17 Drużyna Harcerska „NS” im Janusza Korczaka ze SOSzW w Żninie.
 10. „JORDANÓWKA „ SOSW nr 3 w Łodzi.
 11. 49 Drużyna Harcerska „NS” „Strachy na lachy” ze OSzW w Łosicach.

Następnym punktem zlotu jest uroczyste ognisko, przy którym prezentują się przybyłe do Radzynia drużyny. Pełną wrażeń sobotę kończy integracyjna dyskoteka.

Ostatni dzień zlotu  wieńczy wspólna, niedzielna Msza Święta w kościele Św. Anny, po której odbywa się pożegnalny apel – uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, statuetki i nagrody.

Wydarzenie jest organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim oraz  Stowarzyszenie „Razem” działające przy placówce.

PROGRAM X JUBILEUSZOWEGO ZLOTU HARCERSKIEGO

DRUŻYN „NIEPRZETARTEGO SZLAKU”

Piątek,  11 maja 

Do godz. 16.00 – przyjazd drużyn zlotowych, zakwaterowanie

16.30-17.00 – przygotowanie do Apelu

17.00- 17.30 – Apel powitalny z udziałem zaproszonych gości

17.30-18.00 – zwiedzanie wystawy fotograficznej „Harcerstwo w Radzyniu Podlaskim”

18.00 -18.45 – zajęcia warsztatowe „ Harcerzem być” (piosenki i pląsy, musztra)

18.45 – 19.00 – przygotowanie do kolacji

19.00- 19.30 – kolacja

19.30- 20.00 – przygotowanie do ogniska powitalnego

20.00- 21.30 – ognisko powitalne „Dobrze nam tu mija czas” z prezentacją zadania zlotowego

21.30- 21.45 – apel wieczorny

21.45- 22.30 – przygotowanie do ciszy nocnej

22.30- 7.00 – cisza nocna

Sobota,  12 maja

7.00- 8.00 – pobudka, gimnastyka, czynności poranne

8.00- 8.30 – śniadanie

8.30- 9.00 – apel poranny

9.00- 10.00 – bieg patrolowy „Azymut Marynin”

10.00- 14.00 – Warsztaty ekologiczne „Harcerz szanuje przyrodę” ( w tym konkurs plastyczny, konkursy wiedzy, spotkanie z leśnikiem, zajęcia terenowe)

14.00- 14.30 – obiad ( w stanicy SOSW)

14.30 – 15.00 – czas do dyspozycji drużyn

15.00- 18.00 – Manewry Techniczno- Obronne

18.00- 18.30 – przejazd do Radzynia Podlaskiego

18.30- 19.00 – kolacja

19.00- 19.30 – przygotowanie do zajęć wieczornych

19.30- 21.30 – dyskoteka

21.30- 21.45- apel wieczorny

21.45- 22.15- przygotowanie do ciszy nocnej

22.15- 7.00 – cisza nocna

Niedziela, dnia 13 maja 2018r.

7.00- 7.45- czynności poranne

7.45- 8.15 – śniadanie

8.15- 9.00 – przejście w szyku zorganizowanym do kościoła

9.00- 10.00 – udział w Mszy Św.

10.00- 10.30 – powrót z kościoła

10.30 – 11.00 – przygotowanie do apelu pożegnalnego, likwidacja miejsca biwaku

11.30- 12.00 – apel pożegnalny (wręczenie nagród, podziękowań)

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Od jutra akcja „Prędkość”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Konstancja i Stanisław – dwa modrzewie obok siebie

Skomentuj