banner

15 tom Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego

Już za kilka tygodni będzie do nabycia 16 tom „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”. A tymczasem przypominamy zawartość aktualnego numeru, w którym ukazał się artykuł nagrodzony w konkursie „Bakałarz Radzyński 2017”

Materiały naukowe (recenzowane)

Tomasz Sajecki, Koszarowa warownia w Wiślicy.  Studium archeologiczne do rozplanowania przestrzennego wczesnośredniowiecznego stanowiska

Małgorzata Piórkowska, Literatura homiletyczna w zbiorach biblioteki franciszkanów reformatów w Węgrowie w świetle Rejestru najnowiej  ułożonych książek…Z 1854 r.

Piotr A. Czyż, „Kronika pałacowa Zamoyskich z Adampola” ks. Romana Soszyńskiego z 1970 roku

Wojciech Jaworski, Legalne organizacje społeczne w powiatach sokołowskim i węgrowskim do 1914 r.

Małgorzata Iwańska,  Struktura zatrudnienia w powiecie Sokołów Podlaski (1921-1931). Na podstawie spisu powszechnego z 1921 i 1931 r.

Rafał Roguski, Północne powiaty województwa lubelskiego w systemie obronnym Polski w latach 1926-1935

Mariusz D. Bednarski, Z problematyki przesiedleń ludności w Lubelskiem po II wojnie światowej

Dariusz Magier, Podziemie niepodległościowe w Lubelskiem o  komunizmie i komunistach (1945-1951). Próba klasyfikacji materiałów propagandowych Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Anna Kamecka, Zarys dziejów Newelskich w Wodyniach

Paweł Orłowski, Zarys dziejów parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej

Leszek Makarewicz, Nie tylko „ogniem i mieczem” – w kręgu anegdot Antoniego Józefa Rollego

Karolina Szymczak, Kazimiera Zawistowska (1870-1902) – zapomniana legenda Młodej Polski

Agnieszka Stańska, Konstanty Ryszard Domagała (1923-2012) – nieprzeciętna indywidualność, autorytet życia muzycznego Siedlec i regionu

Marlena Szymorek-Sidoruk, Wpływ utworzenia zakładu karnego na poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców na przykładzie Zabłocia w powiecie bialskim

 

Wczoraj i dziś

Małgorzata Kołodziejczyk, Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski w Radzyniu Podlaskim. Homilia abp Andrzeja Dzięgi z 19 października 2016r.

Anna Wasak, Robert Mazurek, Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami. Cz. 5.

***

Tom ukazał się dzięki wsparciu finansowemu:

Pana Marcina Kamila Duszka Posła na Sejm RP

Spółdzielni – Zakładu Pracy Chronionej „Simena” w Radzyniu Podlaskim

Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Radzyńskiego Stowarzyszenia Podróżnik

Małgorzaty i Zbigniewa Smółko (Wohyń)

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Bal w „Maluszkowie”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Odkryj piękno „Doliny Tyśmienicy”

Skomentuj