banner

A może by tak rowerem do Kocka?

MOSiR zaprasza na II Rajd Rowerowy do Kocka, który rozpocznie się 26 maja o godz. 10.00. Zbiórka sprzed pływalnią Aqua-Miś. Oprócz aspektu rekreacyjnego, uczestnicy rajdu będą mieli okazję poznać m. in. nowoczesne Muzeum Historii Kocka, a także Muzeum Parafialne. Warto!

CEL IMPREZY
1. popularyzacja turystyki rowerowej jako dobrej formy spędzenia wolnego czasu
2. propagowanie aktywności fizycznej w każdym wieku
3. poznanie historii Kocka oraz jego walorów krajoznawczo – turystycznych

ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim
Współpraca i pomoc techniczna – Cyklo Ski Serwis

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rajd przeznaczony jest dla uczestników, którzy ukończyli 14 lat
2. Uczestników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Organizator przypomina także o obowiązku posiadania przez uczestników niepełnoletnich karty rowerowej.
3. Uczestnicy powinni posiadać dowody tożsamości.
4. Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia, zgodę na robienie zdjęć i przetwarzanie wizerunku na potrzeby rajdu.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW W CZASIE RAJDU

1. Znajomość przepisów ruchu drogowego
2. Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Poruszanie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego
4. Przestrzeganie Regulaminu oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów
5. Uwaga ! Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować usunięcie z rajdu.

PRZEBIEG TRASY
Wyruszamy spod pływalni Aqua-Miś w jednej lub kilku kolumnach (w zależności od ilości uczestników). Do celu jedziemy przez Zabiele, Paszki, Wrzosów, Tchórzew, Lipniak i Górkę Kocką. W Kocku spędzimy ok. 3,5 godziny. Obejrzymy Kościół i Muzeum Parafialne, Pałac Jabłonowskich, Muzeum Historii Kocka a także przypomnimy historię ostatniej bitwy kampanii wrześniowej 1939. Będzie także czas na posiłek i odpoczynek.
Droga powrotna to Annówka, Pasmugi, Sitno, Paszki i Zabiele. Cała impreza to ok. 50 km.

INFORMACJE DODATKOWE
1. W czasie jazdy w kilku kolumnach konieczne jest zachowanie odległości co najmniej 200 metrów między poszczególnymi kolumnami, a każda grupa nie może przekroczyć 15 osób.
2. Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym, więc uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu trasy oraz interpretacji niniejszego Regulaminu

 

Chłopaki z Gimnazjum nr 2 wicemistrzami województwa!

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Muzeum w Woli Osowińskiej zaprasza

Skomentuj