banner

Agnieszka Gątarczyk członkiem Zarządu RaSIL

W piątek 12.06.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. Zebrani podjęli kilka decyzji personalnych. Nowym członkiem Zarządu została wybrana Agnieszka Gątarczyk. Powołano ją w miejsce odwołanego Andrzeja Dzięgi.

Skład Zarządu RaSIL:

Józef Korulczyk – prezes
Dariusz Magier – wiceprezes
Jerzy Woźniak – sekretarz
Paweł Żochowski – skarbnik
Andrzej Klimiuk, Zbigniew Makarski, Agnieszka Gątarczyk – członkowie

Zmiany nastąpiły również w Komisji Rewizyjnej. Została przyjęta rezygnacja Adama Adamskiego, a Wacław Sójka został odwołany. Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali Joanna Kowalik oraz Radosław Bylicki.

Skład Komisji Rewizyjnej RaSIL:
Joanna Kowalik – przewodnicząca
Radosław Bylicki – członek
Włodzimierz Sieromski – członek
Z listy członków stowarzyszenia zostali skreśleni Wacław Sójka i Robert Gmitruczuk.

Szlakiem dawnej zabudowy Radzynia – FOTORELACJA

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Noc w bibliotece

Skomentuj