banner

Analiza rynku pracy w 2016 r.

Wczoraj, 16 lutego odbyła się sesja Rada Powiatu. Jednym z poruszonych tematów była analiza rynku pracy za rok 2016, na których temat odpowiedzi udzieliła pani Anna Ilczuk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Od kilku lat spada bezrobocie, 2016 był rokiem przełomowym pod tym względem, gdyż stopa bezrobocia zbliża się do jednocyfrowego, mimo iż w grudniu wynosiła ona 10,07 % w powiecie radzyńskim. W lutym tego roku wpłynęło do urzędu sporo ofert pracy. Liczba ludzi zarejestrowanych na koniec roku wynosiła 2710.

W poszczególnych gminach i mieście liczba bezrobotnych była proporcjonalna do liczby zamieszkujących.
Radzyń Podlaski, jako miasto ma największą liczę bezrobotnych, aż 691 osób, gmina Komarówka ma ich najmniej –  175 osób zarejestrowanych jako pozostających bez pracy. Z tych ludzi możemy wyodrębnić grupę, która swój „staż” na bezrobociu utrzymuje kilka lat.

Dlatego też bezrobotnych możemy podzielić na trzy profile:
Profil III, czyli właśnie ludzie nie chcący podejmować pracy, bądź też nie mogący jej podjąć z jakichś przyczyn są oddaleni od rynku pracy, wobec tego nie można podjąć u nich żadnych form wsparcia finansowego. Jeśli takie osoby coś zmienią w swojej sytuacji życiowej zostają przeniesieni do profilu II, gdzie mogą już liczyć na wsparcie finansowe.
Profil II, to osoby mogące liczyć na wsparcie finansowe tj. zwrot kosztów dojazdu, staże, doradztwo, szkolenia, jednorazowe dofinansowanie do 7.000zł na wynajem mieszkania, o ile bezrobotny podejmuje prace przynajmniej 80 km od miejsca zamieszkania.
Profil I, są to ludzie którzy potrafią sobie poradzić samemu na rynku pracy, i dla tych osób także nie są przeznaczone środki wsparcia.

W trzecim profilu znajduje się aż 30% osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jeśli spojrzeć na przestrzeni lat i wykonanym analizom w naszym powiecie przeważają ludzie z wykształceniem gimnazjalnym, i poniżej. Nieznacznie się zwiększyła liczba osób zarejestrowanych z wykształceniem wyższym która wynosi obecnie 11%.

Liczba osób które nigdy nie podjęły żadnej pracy wynosi 26% zarejestrowanych w urzędzie.
Dużo osób jednak się rejestruje  i wyrejestrowuje, co świadczy o niestabilności rynku pracy.
Należą do nich ludzie którzy wyrejestrowują się, nie wracają, bądź też rejestrują po kilka razy w ciągu roku, podejmując tymczasową pracę.
Skala ludzi wydalonych z pracy wynosi tylko 1% w naszym powiecie, co jest dość zadowalającym wynikiem.

Dziś spotkanie autorskie z Tomaszem Młynarczykiem

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Zenek Martyniuk wystapi 25 czerwca w Kocku!

Skomentuj