banner

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS   VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: ”BEZPIECZNIE  NA  WSI  MAMY  –  UPADKOM ZAPOBIEGAMY”.

Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych i ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.  W bieżącym roku szczególny nacisk położony jest na zapobieganie wypadkom dzieci związanych z upadkami oraz z czynnościami niebezpiecznymi, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat w procesie produkcji rolniczej.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – klasy   0 – III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej.

W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów szkół wiejskich. Po trzy najlepsze prace w formacie A3, z każdej grupy wiekowej szkoła  powinna przesłać na adres:

Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim

ul. Chomiczewskiego 6

21-300 Radzyń Podlaski

„Konkurs”

Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia  30 marca  2018 r.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz załączniki dostępne na na stronie internetowej KRUS

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/viii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-bezpiecznie-na-wsi/

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Znamy laureatów „Niedźwiadka”!

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Gryzli zaprasza na urodziny

Skomentuj