banner

Czy w ciągu 2017 r. długi miasta ulegną podwojeniu?

Na ostatniej sesji Rady Miasta jednym z jej tematów były zmiany budżetowe. Postanowiliśmy zatem dokonać analizy budżetu.

Dochody miasta w 2017 r. mają wynieść 61.486.722,45 złotych, zaś wydatki – 66.766.722,45 złotych. Deficyt w 2017 r. wyniesie 4.920.000 zł czyli prawie 5 milionów złotych. W budżecie przewidziano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 4.859,25 zł. Jest to pozycja fikcyjna. Ma za zadanie ukrycie deficytu.

W poprzedniej kadencji majątek miasta został już tak wyprzedany, że nie ma z czego zrealizować tej pozycji, chyba że zostanie sprzedane Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Takie plany były już w 1998 r. za kadencji burmistrza Andrzeja Tetlaka. Firma z Poznania opracowywała plany prywatyzacji. Zarząd Miasta, na czele z burmistrzem Józefem Korulczykiem odrzucił jednak wtedy możliwość prywatyzacji PEC.

Gdy zsumuje się te dwie pozycje (niedobór budżetowy i dochody z majątku), wyjdzie na to, że deficyt budżetowy może wynieść prawie 10 milionów złotych. Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 10.555 tys. zł. Jest duże prawdopodobieństwo, że w ciągu jednego roku może ono ulec podwojeniu.

Lekcje śpiewu

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Spotkanie z maluchami z Ulana