banner

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, Partner Projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej (głównie kobiety i osoby odchodzące z rolnictwa), pozostające bez pracy zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji w wysokości 22 800,00 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 zł miesięcznie przez okres pierwszych dwunastu miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Kandydaci otrzymają ponadto wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz indywidualne doradztwo specjalistyczne.

Nabór formularzy zgłoszeniowych trwa do 14.02.2018r.

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, pod nr tel. 83 352 16 00 lub na stronie

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/moj-pomysl-moj-biznes-moj-sukces/

Jutro wieczór balów

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Złożenie oferty o działalności użytku publicznego

Skomentuj