banner

Gala Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych: To jest Radzyń!

 Gala podsumowująca jubileuszowy, 10. rok działalności Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych odbyła się w sobotę 24 stycznia. Podczas spotkania – tradycyjnie już – rozstrzygnięte zostały konkursy: „Promujemy Najlepszych”  oraz o tytuł Radzyńskiego Bakałarza.  Zaprezentował się Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka” , przypomniane zostały „Radzyńskie spotkania z podróżnikami”. Zaproszeni goście szczerze podziwiali aktywność intelektualną oraz  sprawności organizacyjne radzynian. 

Przybyłych na spotkanie przywitał sekretarz RaSIL Jerzy Woźniak. W gronie gości Stowarzyszenia byli m.in. posłowie na Sejm RP Adam Abramowicz oraz Marcin Duszek, radny Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztof Głuchowski, burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek, przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, i jego zastępca Bogdan Fijałek. Na spotkanie przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów: przewodniczący Rady Powiatu Łuków Tadeusz Brzozowski, z-ca burmistrza Kocka Maciej Tracz, wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek, wójt Gminy Borki Radosław Sałata. Uczestnikami spotkanie byli również przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” Jerzy Bednarczyk, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Czesław Sikora.

Prezentacji Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych dokonał prezes Józef Korulczyk, który również złożył sprawozdanie z działalności RaSIL w 2014 roku. W wystąpieniu zostało przypomniane, że Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych działa od grudnia 2003 r. 10 marca 2004 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Liczy 26 członków. W ramach stowarzyszenia działają: Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka”, Konfraternia „Kozirynek” oraz „Radzyń Wyklęty”.

Stowarzyszenie współpracuje ze zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, radzyńskimi harcerzami oraz ze szkolnym kołem PTTK przy LO w Radzyniu

RaSIL prowadzi działalność wydawniczą, organizuje sesje naukowe, uroczystości patriotyczne, wystawy, funduje nagrody, urządza konkursy, spotkania autorskie i promocyjne. Stowarzyszenie w 2014 roku obchodziło 10-lecie swej działalności.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 23 września w sali kina.Uświetniły je występ

kabaretowy Jana Pietrzaka oraz orkiestra akordeonowa Radzyńskiej Szkoły Muzycznej Arti Sentemo. ( całość przemówienia mogą państwo przeczytać w osobnym materiale).

Podczas gali prezes Radzyńskiego Klubu Fotograficznego „Klatka” Sylwia Bigałka oraz Dariusz Hankiewicz zaprezentowali materiały zrealizowane w ramach Klatki i działającej w ramach Klubu Grupy Twórczej „Motycz”. Była to nastrojowa diaporama „Prawosławie” oraz film „Co mi w duszy gra” autorstwa Jakuba Szymańskiego zrealizowany wspólnie z Krzysztofem Sakiem, a poświęcony rzeźbiarzowi Romanowi Gąsce.

Dariusz Hankiewicz zapowiedział wystawę „klatkowiczów” zatytułowaną „Portret”, którą będzie można oglądać od 1 lutego w Kawiarni i Herbaciarni Artystycznej „Kofi&Ti”. Zachęcił do lektury kwartalnika „Kraina Bugu”, gdzie są prezentowane fotografie poświęcone prawosławiu.

Z kolei Robert Mazurek mówił o „Radzyńskich spotkaniach z podróżnikami” – wspólnym przedsięwzięciu Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego przy I LO w Radzyniu oraz Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Przypomniał gości 12 spotkań, wśród których byli m.in. popularny i lubiany pogodynek Jarosław Kret, Wojciech Cejrowski, Arkady Fiedler. W ciągu 3 lat „Spotkania” zdobyły wielką popularność wśród mieszkańców Radzynia, a nawet regionu. Dał temu wyraz Wojciech Cejrowski na swej stronie internetowej, kierując słowa uznania dla organizatorów. W drugiej części Robert Mazurek zaprezentował diaporamę przygotowaną przez ostatniego gościa „Spotkań” Tomasza Owsianego, zatytułowaną „Niecodzienna codzienność prowincji”. Przypomniał, że relacje z pobytu podróżników w Radzyniu można przeczytać w Radzyńskim Roczniku Humanistycznym i zapowiedział kolejne spotkania, jakie odbędą się w 2015 roku: z Aleksandrem Dobą, Arturem Orzechem oraz Arkadym Pawłem Fiedlerem.

Kolejnym punktem programu gali było rozstrzygnięcie konkursów RaSIL-u: „Promujemy najlepszych” oraz „Radzyński Bakałarz”.

Statuetka Radzyńskiego Niedźwiadka w konkursie „Promujemy najlepszych” przyznawana jest w 3 kategoriach: najlepszy samorządowiec, najlepsza inicjatywa gospodarcza oraz najlepsza inicjatywa kulturalna.

Laureatem kategorii najlepszy samorządowiec jest burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, który działalność samorządową rozpoczął w 1990 roku, piastował wiele funkcji samorządowych: radnego gminy, wójta Gminy Radzyń (1990-2002), radnego powiatowego, problematyką samorządowa zajmował się również jako poseł na Sejm RP (2007-2014).

Za najlepszych przedsiębiorców kapituła konkursu uznała państwa Katarzynę i Karola Krasuckich, właścicieli firmy Astek s.c. Stajnia Paskudy.

Za najlepszego kreatora kultury uznany został Janusz Szymański – instruktor teatralny, pedagog, wykładowca, zajmujący się tzw. technikami parateatralnymi ekspresji ciała i ruchu. Od 1995 r. Prowadzi w Radzyniu Ogólnopolskie Międzynarodowe Warsztaty Teatralne „Dialogi”, które należą do najważniejszych cyklicznych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.

Kapituła Konkursu „Bakałarz Radzyński” już po raz czwarty nagrodziła najlepsze prace historyczne mające charakter naukowy, a dotyczące ziemi radzyńskiej.

Pierwsza nagroda przyznana została autorom dwóch ważnych, publikacji, których ukazanie się odbiło się głośnym echem nie tylko w Radzyniu i najbliższej okolicy. Są to: Dariusz Magier i Paweł Żochowski za opracowanie „Areszt Urzędu bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim. Dokumentacja fotograficzno-naukowa” oraz Dominika Leszczyńska i Tomasz Młynarczyk – autorzy głośnego albumu „Walizka Józefa Karłowicza”.

Drugie miejsce przyznano Dariuszowi Magierowi za książkę „Czas bolszewika. Sowiecka okupacja Radzynia w sierpniu 1920 roku.”

Trzecią nagrodę otrzymał Eugeniusz Wilkowski za artykuł „NSZZ „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim w latach 1980-1989″ zamieszczony w XII tomie Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego.

Po uroczystości wręczenia nagród głos zabrali zaproszeni goście.

Poseł Adam Abramowicz wyraził uznanie dla niezwykłej aktywności radzynian w różnych dziedzinach. – Po tym co ujrzałem, jestem zachwycony i zdumiony, że tak można się zorganizować do działania. Inicjatywa jest przeciwieństwem bierności, łączy ludzi mających wspólną pasję, mobilizuje do wspólnego działania, pociąga innych. Świadczą o tym „Radzyńskie spotkania z podróżnikami”, mające rewelacyjną frekwencję, to bardzo cenne przedsięwzięcie – ocenił poseł A. Abramowicz. Zwrócił się także do burmistrza Jerzego Rębka – do niedawna kolegi z ławy sejmowej: – Jak cię znam, jako burmistrz będziesz te inicjatywy wspierał, wszyscy z samorządem stworzycie jeszcze lepszą przyszłość do życia w pięknym mieście, jakim jest Radzyń Podlaski.

Poseł Marcin Duszek zachęcał do scalania sił samorządowców. Przyznał, że jako przedstawiciel opozycji w parlamencie ma ograniczone możliwości, jednak na miarę możliwości chce wspierać mieszkańców Radzynia. Zapowiedział, że na początku lutego zostanie otwarte w Pałacu Potockich biuro poselskie, gdzie mieszkańcy Radzynia i okolic będą mogli korzystać m.in. z bezpłatnych porad prawnych – Abyśmy zawsze patrzyli sobie w oczy i nie bali się trudnych, odpowiedzialnych wyzwań – życzył zebranym poseł Marcin Duszek na zakończenie swego wystąpienia.

Gratuluję Radzyniowi wspaniałych ludzi, pomysłów, działalności. Jest to coś niesamowitego, jestem ogromnie zbudowany, robicie piękną pracę – mówił Tadeusz Brzozowski, przewodniczący Rady Powiatu Łuków.

– Dobrze z wami być – tutaj i teraz. Warto było zostawić Sejm, móc podjąć pracę na rzecz społeczności Radzynia – mówił burmistrz Jerzy Rębek. Dodał, że wyróżnienia, jakie otrzymał, to efekt pracy zbiorowej, zasługa całego środowiska – tu obecnych i wielu innych mieszkańców miasta. Włodarz Radzynia złożył również życzenia: – Byście za rok, cztery lata byli zadowoleni ze swego burmistrza, myśmy zrealizowali inicjatywy i zamierzenia, jakich próbkę dzisiaj zobaczyliśmy. W mojej pracy będę wspierać aktywnych, pragnących działać na rzecz naszej społeczności lokalnej, by nikt nie miał poczucia osamotnienia – deklarował Jerzy Rębak i zakończył: – To właśnie jest Radzyń!

 Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się doroczny bal RaSIL-u.

Wieczór poezji Piotra Bogdanowicza w Miejskiej Bibliotece Publicznej: ” W podróż wyruszam…”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Prezes RaSIL Józef Korulczyk: Działalność Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w 2014 r.

Skomentuj