banner

Gala stypendystów w Ulanie

Na pytanie: „Co jest ważniejsze dla sukcesu – talent czy pracowitość?” znany pisarz George Bernard Shaw przewrotnie odpowiedział pytaniem: „A co jest ważniejsze w rowerze – przednie czy tylne koło?” Tym wymownym cytatem rozpoczęła i poprowadziła „Gminną Galę Stypendystów 2017” Pani Bożena Krawczyk.

22 czerwca organizatorzy spotkali się z tymi, którzy są i utalentowani, i pracowici – z uczniami szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ulan-Majorat.

W imieniu organizatorów: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ulanie-Majoracie Pani Dyrektor Bożena Krawczyk powitała serdecznie bohaterów uroczystości, którym Pan Wójt Gminy Ulan-Majorat Jarosław Koczkodaj i Pan Leszek Lipiński – Przewodniczący Rady Gminy wręczyli stypendia naukowe, sportowe i artystyczne. Podziękowała władzom Gminy za przychylny stosunek do edukacji dzieci i młodzieży oraz nadanie zadaniom oświatowym priorytetowej rangi. Składając życzenia stypendystom wagę tego priorytetu podkreślił raz jeszcze Pan Wójt Jarosław Koczkodaj.

Prowadząca powitała dyrektorów i przedstawicieli szkół: Panią Dyrektor Teresę Wierzchowską, Panią Dyrektor Iwonę Mikołajuk, Panią Dyrektor Lidię Kułak, Panią Dyrektor Dorotę Wysokińską, Panią Dyrektor Eulalię Mikołajuk. Powitała Rodziców nagrodzonych uczniów, składając jednocześnie wyrazy uznania dla ich wkładu w rozwój dzieci i aktywne wspieranie na każdym etapie życia. Powitała też serdecznie przedstawicieli samorządów szkolnych.

Zanim tegoroczni stypendyści otrzymali wyróżnienia, wszyscy zebrani mieli przyjemność obejrzeć programy artystyczne przygotowane przez poszczególne placówki.

Następnie pojawili się na scenie najważniejsi na gali – uczniowie, którzy w swoich szkołach uzyskali najwyższą średnią ocen lub osiągnęli znaczący sukces w konkursach przedmiotowych: Aleksandra Witek ze Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy wraz z wychowawczynią Panią Ewą Krupą oraz Panią Dyrektor Teresą Wierzchowską; Ola jest także finalistką konkursu polonistycznego organizowanego prze Lubelskiego Kuratora Oświaty; Aleksandra Wysokińska ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach wraz z wychowawczynią Panią Eweliną Jędrzejewicz oraz Panią Dyrektor Iwoną Mikołajuk; Karol Cichosz ze Szkoły Podstawowej w Sobolach wraz z wychowawczynią Panią Teresą Kowaliko raz Panią Dyrektor Lidią Kułak; Patrycja Wysokińska ze Szkoły Podstawowej w Zakrzewie wraz z wychowawczynią Panią Agnieszką Kulenty oraz Panią Dyrektor Dorotą Wysokińską; Paulina Cieślak z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Szkoła Podstawowa wraz z wychowawczynią Panią Anną Burdonoraz Panią Dyrektor Eulalią Mikołajuk; Maja Miszczakz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Gimnazjum wraz z wychowawczynią Panią Barbarą Karwowską; Jakub Szczygielski z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Gimnazjum wraz z Panią Ewą Domańską, która przygotowała go do konkursu geograficznego.

Kolejni bohaterowie gali to wyróżniający się sportowcy  Gminy- wszyscy są uczniami Zespołu Szkół w Ulanie a ich opiekunem jest Pan Wiesław Zienkiewicz. Oto zwycięska drużyna: Łukasz Bartoszek, Kacper Borkowski, Jakub Cieślak, Jakub Izowski, Piotr Krakowski, Tomasz Ostrzyżek, Jakub Rozwadowski, Jakub Sposób, Sebastian Makosz, Michał Jurkowski. Sebastian Zalewski, Wojciech Bartochowski, Kamil Żurawski, Erwin Szostak; Patryk Łazuga. Sportowcem stypendystą został także Daniel Szymecki, który trenuje w Klubie Sportów Walki w Łukowie.

Następnie na scenę poproszono piłkarki ręczne wraz z trenerem Panem Jarosławem Mazurkiem. Stypendia sportowe Wójta Gminy otrzymały: Julia Sposób, Maja Wierzchowska, Natalia Czarnecka, Magda Grodzicka, Natalia Kurowska, Justyna Lipińska, Weronika Mazur, Julia Ostrzyżek, Izabela Szczygielska, Julia Wierzchowska, Marta Wierzchowska i Milena Zientara i Oliwia Wierzchowska.

Najmłodsze laureatki stypendium sportowego z drużyny prowadzonej przez Panią Anetę Struczyk to Karolina Śpiewak, Emilia Niebrzegowska, Patrycja Grodzicka, Marta Kurowska, Katarzyna Lipińska, Julia Górska, Łucja Paćko, Dominika Ostrzyżek, Wiktoria Tchórzewska, Marta Białucha.

Dzięki sztuce życie jest barwniejsze, emocje bardziej intensywne, doznania bogatsze. Na początek wystąpili mistrzowie pędzla: Paulina Domańska i Julia Raczyńska oraz Pani Barbara Karwowska; Patryk Próchniewicz, Mateusz Osiak i Iga Żurawska oraz Pani Danuta Przysiadka.

Kolejni artyści niejednokrotnie zachwycali nas swym śpiewem i grą: Oliwia Wierzchowska przygotowuje ją Pani Magdalena Dziurdziak, Karol Górski to członek orkiestry dętej, której kapelmistrzem jest Pan Tomasz Nurzyński.

Odrębną grupę artystów stanowią Natalia Dyjak(recytatorka, piosenkarka, skrzypaczka i aktorka) i Patryk Łazuga(aktor, recytator, sportowiec, laureat konkursu wiedzy) – to prawdziwi multistypendyści, odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach, ale przede wszystkim w teatrze. Natalia i Patryk pracują z instruktorami teatralnymi Panią Barbarą Michalczuk i Panem Sławomirem Żyłką.

Specjalne podziękowania otrzymało 20 tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca „Ulaniacy” kończących naukę w gimnazjum. Był to dobry moment, aby podkreślić, jak duże znaczenie miał dla naszej gminy zespół ludowy, którego nazwa tak znakomicie promowała naszą gminę w powiecie, województwie, w kraju i za granicą.

Na scenę zaproszono uczniów gimnazjum oraz Panią Eulalię Mikołajuk Prezes Ulańskiego Forum Inicjatyw Społecznych, Panią Ewę Łańcut-Nestoruk, Panią Ewę Dyjak, Panią Lidię Wierzchowską, Pana Marcina Snuzika, Pana Jacka Nestoruka.

Za uhonorowanie odchodzących członków Zespołu Pieśni i Tańca „ULANIACY” podziękowała Monika Dąbrowska. Natomiast w imieniu wszystkich tegorocznych stypendystów głos zabrała Julia Sposób, która serdecznie podziękowała fundatorom stypendium, nauczycielom, instruktorom i rodzicom.

Tak zakończyła się oficjalna część Gali Stypendystów Ulan-Majorat 2017. Gratulacje tegorocznym laureatom, którzy swoimi sukcesami w wielu dziedzinach rozsławiają Gminę Ulan-Majorat w powiecie, województwie i kraju. Niech ta postawa będzie wzorem do naśladowania wśród waszych rówieśników, wtedy rzesza gminnych stypendystów będzie jeszcze liczniejsza.

zdj.: GOK Ulan – Majorat

Game jam w Pałacu Potockich

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Sławomir Walencik o „Afrykańskich puzzlach” i działalności RaSIL-u

Skomentuj