banner

Gminy przyjmują zgłoszenia na usuwanie azbestu

Informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21 maja do dnia 8 czerwca. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie internetowej. Tam też można pobrać druki zgłoszeń lokalizacji oraz oświadczenia, klikając w Zakładka Przewodnik/ Krok pop kroku.

Zawody sportowo – pożarnicze w Gminie Komarówka Podlaska

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Zobacz piękno „Kontrastu”

Skomentuj