banner

Informacja ZZOK ws. sprawozdań

ZZOK, w związku z docierającymi do zakładu informacjami o problemach występujących przy tworzeniu sprawozdań, zaprezentował wyciąg z pozwolenia zintegrowanego odnośnie procesów odzysku/unieszkodliwiania. Dot to poszczególnych rodzajów odpadów dostarczonych do ZZOK-u w 2017 r. Informacja ta będzie także aktualna dla lat kolejnych. 

Procesowi odzysku R3 poddaje się odpady o kodach: 02 01 03, 19 08 01, 19 08 05, 20 01 08 i 20 02 01.

Procesowi odzysku R5 poddaje się odpady o kodach: 10 01 01, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 i 17 01 07.

Procesowi odzysku R12 poddaje się odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 99, 20 03 01 i 20 03 07.

Procesowi unieszkodliwiania D5 poddaje się odpady o kodach: 20 02 03, 20 03 03 i 20 03 99.

Po więcej informacji warto odwiedzić stronę ZZOK.

Zespół Szkół Rolniczych na Targach Pracy

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Poezja radzyńskich ludzi słowa

Skomentuj