banner

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki w gminie Radzyń, Lichtach i Niewęgłoszu

Z dniem 12 lipca zaczeły obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzyń Podlaski oraz na terenie Gminy Czemierniki w miejscowościach Lichty i Niewęgłosz. Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie i mają obowiązywać przez okres 3 lat (36 miesięcy).

Poniżej prezentujemy tabele z nowymi stawkami.

Śpiewająca Wieczornica „Z PIEŚNIĄ PRZEZ BORKOWSKIE POKOLENIA…”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Pomoc dla rolników ws. suszy

Skomentuj