banner

Weź udział w debacie o bezpieczeństwie!

Władze Gminy Ulan-Majorat zapraszają do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy, która odbędzie się w piątek, 20 kwietnia o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie. Odbędzie się wtedy m.in. debata społeczna nt. stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Ulan-Majorat.

Igrzyska dzieci w tenisa stołowego

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

II miejsce dla ucznia ZSR w XII Powiatowym Konkursie Pamięci Agnieszki Osieckiej

Skomentuj