banner

Zespoły taneczne spotkają się po raz 11-ty w Ulanie

Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie, Gmina Ulan oraz Powiat Radzyński zapraszają na XI Wojewódzki Turniej Zespołów Tanecznych, który odbędzie się jutro,  o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie.

CELE KONKURSU:
– Aktywne uczestnictwo w kulturze.
– Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej

– Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych
– Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.
– Integracja środowiska tanecznego.

UCZESTNICY KONKURSU:

– Zespoły taneczne działające przy placówkach kulturalnych i oświatowych.

KATEGORIE TANECZNE:

– TANIEC WSPÓŁCZESNY

-TANIEC NOWOCZESNY (oprócz formacji tańca towarzyskiego, zespołów folklorystycznych, grup cheerliders, tap dance, zespołów tańca irlandzkiego)

KATEGORIE WIEKOWE:

– dzieci od 6 do 9 lat,

– juniorzy od 10 do 13 lat,

– młodzik od 14 do 16 lat

– młodzież od 17 do 18 lat.

ZASADY UCZESTNICTWA:

– Kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2018 r. na adres organizatora :konkursy@ulanmajorat.pl w tytule wiadomości wpisując XI Wojewódzki Turniej Zespołów Tanecznych o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego lub:Gminny Ośrodek Kultury Ulan-Majorat 51, 21-307 Ulan-Majorat

– Nieczytelna lub nieprawidłowo uzupełniona karta zgłoszenia nie będzie uwzględniania. – Grupy taneczne prezentują jeden taniec w danej kategorii tanecznej i wiekowej.

– Przynależność do grupy wiekowej zależy od 2/3 członków grupy.

– Członkowie grup tanecznych w dniu konkursu powinny mieć ze sobą dokument potwierdzający wiek uczestnika konkursu np. legitymacja szkolna.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

– Grupy taneczne będą ocenianie przez niezależne jury według kryteriów artystycznych takich jak: oryginalność pomysłu choreograficznego, rytmiczność, dobór repertuaru, kostiumów i choreografii do grupy wiekowej, niepowtarzalny wyraz artystyczny.

– Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

– Jury przyzna nagrody rzeczowe w postaci pucharu w każdej kategorii tanecznej  za I, II, III miejsce.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a ich instruktorzy podziękowania.

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej.

– Za rzeczy pozostawione w szatni i miejscach ogólnie dostępnych Organizator nie odpowiada.

– W szatniach powinny znajdować się wyłącznie osoby z zespołu i ich opiekunowie.
– Podpisując kartę uczestnictwa biorący udział w konkursie i jego opiekun wyrażają zgodę:

– na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami;

– na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku ( w formie zdjęć i filmów) do dokumentacji i promocji Konkursu.

Walne zebranie RaSIL

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Dni Radzynia, dzień II

Skomentuj