banner

Integracyjny występ muzyczny w Szkole Podstawowej w Bezwoli

Stowarzyszenie Dla Ziemi zaprasza na integracyjny występ muzyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bezwoli, Wydarzenie odbędzie się jutro, 16 lutego 2017 roku o godz. 13.00.

Występ poprzedziły wspólne zajęcia realizowane przez Stowarzyszenie Dla Ziemi w trakcie ferii zimowych. Dzieci, zarówno polskie, jak i cudzoziemskie, pracowały nad przygotowaniem koncertu, który uświetnił bal karnawałowy kończący ferie w szkole.

W czwartek, 16 lutego o godz. 13.00, zagrają jeszcze raz – dla całej społeczności szkolnej.

Wstęp wolny!

Warsztaty były częścią projektu „Obcy? Zbliżenia – razem bezpieczniej” realizowanego w programie Bezpieczne Dzieciństwo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, finansowanego ze środków Fundacji VELUX.

Stowarzyszenie Dla Ziemi to organizacja pozarządowa z siedzibą w Bratniku (powiat lubartowski). Działa na rzecz poszanowania praw człowieka i wsparcia integracji i edukacji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, w tym także osób starających się o nadanie statusu uchodźcy. Współpracujemy z Ośrodkami dla Cudzoziemców w Bezwoli i Łukowie, a także szkołami podstawowymi, do których uczęszczają dzieci uchodźcze (np. Szkoła Podstawowa w Bezwoli, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie). Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w obszarze międzykulturowości, które nieustannie zdobywamy od 2009 roku.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Bal Gimnazjalny w Woli Osowińskiej

Skomentuj