banner

Inwestycje w radzyńskim PEC: modernizacje i rozbudowa

Miniony rok upłynął na solidnej pracy i zaangażowaniu całej załogi. Dzięki temu mogliśmy zrealizować zamierzenia, które sobie wcześniej wyznaczyliśmy – mówi prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Radzyniu Jerzy Woźniak, podsumowując pracę PEC-u w ciągu 2016 roku.

Jako najważniejsze z licznych zrealizowanych inwestycji wymienia modernizację kotła wodnego WR-5 nr 3, zintegrowanie kotła WR-5 nr 1 z systemem automatyki ogólnej kotłów oraz modernizację instalacji zmiękczania i odgazowania wody sieciowej.

Najważniejszą dla nas inwestycją była gruntowna modernizacja kotła wodnego WR-5 nr 3 – wyjaśnia Jerzy Woźniak. Prace polegaly na całkowitym demontażu wszystkich starych elementów kotła, pozostała tylko konstrukcja nośna, na której zostały odbudowane wszystkie nowe zespoły. Zamontowano też całkowicie nową instalację odpylania spalin, spełniającą obecnie obowiązujące normy oraz wyposażono kocioł w nowoczesną automatykę. Inwestycja ta pochłonęła środki w kwocie 1,528 mln zł netto, w tym 1,217 mln zł pochodziło z pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW.

Kolejną inwestycją zrealizowaną w PEC w 2016 r. było zintegrowanie kotła WR-5 nr 1 z systemem automatyki ogólnej kotłów. – Dzięki temu praca wszystkich kotłów przebiega przy tej samej automatyce, co pozwala zsynchronizować i zoptymalizować ich funkcjonowanie, a jednocześnie ułatwia obsługę pracownikom – tłumaczy prezes PEC. Koszt tej inwestycji wyniósł 115,5 tys. zł netto.

Obecnie ciepłownia PEC dysponuje trzema aktywnymi kotłami dostarczającymi ciepło dla mieszkańców miasta, które są w pełni zautomatyzowane, podniesiono ich sprawność i spełniają normy emisji spalin.

Trzecią ważną dla Przedsiębiorstwa inwestycją wykonaną w 2016 r. była modernizacja instalacji zmiękczania i odgazowania wody sieciowej. Stara instalacja była energochłonna i w znacznym stopniu wyeksploatowana. Celem unowocześnienia było głównie pozbycie się w wodzie cząsteczek tlenu, który jest przyczyną korozji, a więc szybszego zużywania się rur ciepłowniczych. Nowa posiada wiele zalet. Wśród nich wymienić należy: niższe koszty eksploatacji, posadowienie prostej konstrukcji na niewielkiej powierzchni, czystość procesu z punktu widzenia ochrony środowiska (brak odpadów, ścieków). Praca instalacji jest praktycznie bezobsługowa – wszystkie procesy sterowane są automatycznie, aparatura funkcjonuje w ruchu ciągłym, przy szerokim zakresie temperatury pracy, w procesie nie są używane chemikalia.

Koszt tej instalacji to kwota 226 tys. zł netto.

Następną nie mniej ważną inwestycją była realizacja telemetrii na węzłach ciepłowniczych. Celem tej modernizacji jest podniesienie standardów dostawy ciepła oraz ograniczeniem kosztów obsługi. W 2016 r. w urządzenia telemetryczne wyposażono kilka węzłów na kwotę 42 tys, zł. Netto. – Dzięki temu mamy możliwość zdalnej wizualizacji parametrów ich pracy, zlokalizowania i szybkiego usunięcia awarii, co w konsekwencji zmniejsza straty ciepła na sieci – wyjaśnia prezes J. Woźniak.

W 2016 roku Przedsiębiorstwo wykonało jeszcze wiele innych prac inwestycyjno-remontowych, z których należy wymienić takie jak:

– wymiana sieci wysokich parametrów w Rejonowej Kolumnie Transportu Sanitarnego,

– wymiana sieci niskich parametrów do dwóch budynków przy ul. Warszawskiej 10 i 11,

– wykonanie przyłącza cieplnego do budynku 16-rodzinnego przy ul. Kleeberga,

– wykonanie podłączeń do systemu ciepłowniczego dwóch budynków prywatnych,

– ułożenie kostki brukowej od bramy wjazdowej przy ul. Zabielskiej do myjni dla samochodów,

– inne prace remontowe zapewniające sprawne funkcjonowanie źródła ciepła.

Łącznie na inwestycje i remonty w 2016 r. Przedsiębiorstwo wydało 2,155 mln zł netto.

Jerzy Woźniak kondycję finansową kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa ocenia jako dobrą. – Firma wypracowała zysk pomimo zmniejszonych stawek taryfowych za sprzedaż ciepła w ostatnich dwóch miesiącach roku – informuje prezes PEC. Dodaje, że obecna zima jest korzystna dla Przedsiębiorstwa ze względu na uzyskiwanie większych przychodów za ciepło. – Dlatego z optymizmem spoglądamy w przyszłość. Będziemy dalej podążać w kierunku modernizacji źródła ciepła jak i rozbudowy sieci przesyłowych – podsumowuje J. Woźniak.

Spektakl „Unickie wołanie”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Bezpieczeństwo w naszym mieście

Skomentuj