banner

IX Szachowy Memoriał Eugeniusza Paśnikowskiego

W sobotę, 10 marca o godz. 10.00 w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się IX Szachowy Memoriał Eugeniusza Paśnikowskiego. Organizatorami wydarzenia są: I LO, Radzyński Ośrodek Kultury oraz Radzyńskie Towarzystwo Szachowe.

  1. CELE TURNIEJU

– uczczenie pamięci pedagoga i wielkiego miłośnika szachów Eugeniusza Paśnikowskiego,

– propagowanie „królewskiej gry” wśród dzieci,

– stworzenie możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego,

– poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów.

2. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

Memoriał zaadresowany jest do wszystkich zainteresowanych szachami, bez względu na wiek i przynależność klubową. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu imprezy do godziny 930 (prosimy o punktualne przybycie), bądź wcześniej przez internet na stronie www.chessarbiter.com/turnieje.php.

3.SYSTEM ROZGRYWEK

Memoriał rozgrywany będzie systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund w formule open (szachy szybkie). Obowiązuje tempo gry 10 min + 5sekund na ruch (tempo Fischera) lub 15 min dla zawodnika.

O miejscu zawodnika w turnieju, w pierwszej kolejności, decyduje suma punktów zdobytych w partiach (wygrana 1 pkt., remis ½ pkt., przegrana 0 pkt.). W przypadku równej ilości punktów obowiązuje punktacja pomocnicza według następującej kolejności: Buchholz z odrzuceniem wartości skrajnych, pełny Buchholz, progres.

4.NAGRODY

Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych osób w następujących kategoriach: dzieci do klas III oraz dzieci z klasy IV-VI. Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach nie powtarzają się. Dodatkowo zwycięzcy otrzymają statuetki ufundowane przez burmistrza Jerzego Rębka.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– udział w turnieju jest bezpłatny,

– zawodników obowiązują aktualne przepisy Polskiego Związku Szachowego oraz walka w duchu FAIR PLAY,

– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,

– dojazd uczestników na koszt własny,

– zawodnik zapisując się do turnieju oraz rodzic/opiekun małoletniego zapisując dziecko do udziału w zawodach wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku,

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne, zaistniałe w czasie trwania zawodów,

– w sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów.

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

„Być kobietą” z humorem

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

W sieci: IV Turniej Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Skomentuj