banner

Jakub Hapka spotkał się z wyborcami z okręgu nr 3

Dziś, w sali parafialnej przy kościele Św. Anny, po wieczorowej Mszy Świętej, odbyło się spotkanie kandydata do Rady Miasta w wyborach uzupełniających – Jakuba Hapki z mieszkańcami następujących ulic: Akacjowej, Chełmońskiego, Klonowej, Lubelskiej, Malczewskiego, Matejki,Polnej, Powstania Styczniowego, Wisznickiej, Wyspiańskiego oraz Zielonej.

Przytaczamy całą wypowiedź naszego naczelnego:

Jestem kandydatem niezależnym, a to jest cecha dobrego radnego. W obecnej Radzie Miasta jest dosyć wyraźny podział na rządzącą koalicję i opozycję. Ja chcę reprezentować Was, mieszkańców. Temu też służą ulotki, które Państwo otrzymali.

Nie reprezentuję żadnego układu – we wspomnianych ulotkach pytałem Państwa o problemy i potrzeby, dotyczące Państwa najbliższej okolicy, swojego bliższego i dalszego otoczenia.

Mimo stosunkowo krótkiej kadencji, wierzę, że to jest czas, w którym można coś zrobić, można mieć efekty. Nie ukrywam, że w przypadku zwycięstwa, ponownie będę prosił o Państwa zaufanie i poparcie. 

Nie wiem, czy wiedzą Państwo o nagonce na moją osobęw związku z miejscem naszego dzisiejszego spotkania. Chcę podziękować księdzu proboszczowi nie tylko za umożliwienie mi spotkania z Państwem, bo wiem, że zgodziłby się na spotkania z innymi kandydatami, ale także za to, że traktuje swoją parafię jako miejsce służące ludziom nie tylko w sprawach duchowych, ale także społecznych.

Krytyka to strzał kulą w płot, świadczący o absolutnej niewiedzy, jak funkcjonuje i powinien funkcjonować współczesny Kościół. Warto zaznaczyć, że w Państwa okręgu nie ma innego miejsca, gdzie można zorganizować tego typu spotkanie. Nie można tego robić w szkołach. Warto zacytować w tym miejscu słowa z Soboru Watykańskiego II: Wspólnota polityczna i Kościół (…) choć z różnego tytułu, służą powołaniu jednostkowemu i społecznemu tych samych ludzi. Tym skuteczniej będą wykonywać tę służbę dla dobra wszystkich, im lepiej będą rozwijać między sobą zdrową współpracę (Konst. duszp. Gaudium et spes, 76, par.3)

Zbliżające się pół roku to będzie także czas zbierania doświadczenia, być może przekonam Państwa, że nie pomyliliście się w swoim wyborze. Wierzę, że przekonam także tych, którzy 8 kwietnia nie oddadzą na mnie głosu.

Zachęcam do udziału w wyborach uzupełniających – mimo czasem nie najlepszej frekwencji są tak samo ważne jak te, które czekają nas jesienią. 

Kandydat zachęcał do odwiedzenia w niedzielę, 8 kwietnia lokalu wyborczego w Gimnazjum Nr 2 w godz. 7.00-21.00

Bez względu na to, kto zostanie burmistrzem, chcę być radnym, który reprezentuje mieszkańców, niezależnie od ich poglądów i politycznych sympatii. Często Wielu z Państwa, klienci zaprzyjaźnionego sklepu pyta o ocenę powoli kończącej się kadencji obecnego burmistrza – to mieszkańcy miasta ocenią to w wyborach. Rolą radnego jest coś innego, chodzi o popieranie oraz realizowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Jaka jest ta kadencja, sami państwo ocenią.

 Wypełnione kartki, o których przyniesienie do sklepu na ul. Sitkowskiego 4 lub do zakrystii Św. Anny zachęcam będą stanowić element mojej aktywności w radzie, staną się elementem publicznej debaty, które dzięki naszemu portalowi  zostaną nagłośnione i zauważone.

Wśród pytań i sugestii padały pytania o stan ulicy Sitkowskiego i brak przejścia dla pieszych na uczęszczanych odcinkach ul. Wisznickiej.

Zachęcamy do wydrukowania i wypełnienia

Każdy z przybyłych na spotkanie mógł pobrać ankietę do wypełnienia, otrzymał take wizytówkę kandydata.

Samochodziarze ZSP w finale Mistrzostw Mechaników, półfinale Olimpiady oraz finale Turnieju Lakierników

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Konferencja „Inwestycje na jubileusz OHP”

Skomentuj