III miejsce „Kobiet z Pasją” na Ogólnopolskich Dożynkach Rybackich