banner

Koncert laureatów Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu”

To doniosłe wydarzenie, warto to podkreślać ilekroć mamy do czynienia z magią słowa, odbyło się 12 grudnia 2016 roku w Sali Czarnej CK w Lublinie. Alfabetyczna lista 27 laureatów Konkursu była znana już wcześniej lecz organizatorzy WOK i CK w Lublinie do tej daty zachowali w tajemnicy fakt którzy recytatorzy zdobyli laury pierwszeństwa

W koncercie wzięło udział 11 recytatorów ze wszystkich kategorii wiekowych. Po duchowej uczcie przewodnicząca komisji artystycznej – Ewa Hadrian odczytała werdykt z którego wynikało, że są to laureaci, którzy zdobyli nagrody, pozostała 16 to wyróżnieni. We wszystkich kategoriach łącznie, w eliminacjach wojewódzkich wzięło udział ponad stu recytatorów a wziąwszy pod uwagę eliminacje powiatowe… żywym słowem w naszym województwie zajmuje się liczna rzesza dzieci i młodzieży.

To pocieszające, że recytatorzy z Ulana-Majoratu też znaleźli się wśród laureatów. Natalia Dyjak i Rafał Nurzyński zostali wyróżnieni w swoich kategoriach wiekowych. Dzięki Wam Gmina Ulan-Majorat wpisuje się „żywym słowem” na kulturalnej mapie Lubelszczyzny. Gratulujemy sukcesu!

Sławomir Żyłka/ zdj.: GOK Ulan-Majorat

Potrącenie rowerzystki

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Finał „Szlachetnej Paczki” w Gimnazjum Nr 2

Skomentuj