banner

Konferencja „STOP Narkomani, Alkoholizmowi, Przemocy i Dopalaczom” w ZSP

„STOP Narkomani, Alkoholizmowi, Przemocy i Dopalaczom” to tytuł konferencji, jaka odbyła się w środę, 15 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Udział w tym przedsięwzięciu wzięli także radzyńscy policjanci.

Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim oraz Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim skierowana do dyrektorów szkół, pedagogów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych oraz policjantów koordynujących powyższe przedsięwzięcie.

Przeprowadzone zajęcia profilaktyczne miały na celu propagowanie wśród młodzieży wolnego od wszelkiego rodzaju nałogów stylu życia. Istotą spotkania były świadectwa ludzi, którzy wpadli w sidła uzależnienia od narkotyków, alkoholu, dopalaczy,
a dziś są wolni. Przedstawiciele Fundacji SNAP uświadamiali, iż alkohol i narkotyki okradają młode osoby z ich cennego czasu, sił życiowych, zdrowia a czasem z największego daru jaki otrzymali życia. Przerywają tak ważny proces w życiu człowieka, jakim jest uczenie się. Przynoszą nieodwracalne konsekwencje których skutki towarzyszą do końca życia.

W trakcie spotkania Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Radzyniu Podlaskim podkom. Krzysztof Jonasz omówił aspekty związane z przemocą w rodzinie poruszając między innymi tematykę ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, a także poruszył kwestię wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”.

Zamiast teoretyzować, postawiono na przykłady z życia. Treści zostały podane w sposób atrakcyjny, odwoływały się do doświadczenia i wyobraźni. Referencji uświadomili słuchaczom, że każdy ma wolną wolę i prawo decydowania o własnym życiu, ale każda niewłaściwa decyzja niesie za sobą poważne konsekwencje.

Było magicznie, czyli koncert uczniów I LO

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

II Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta

Skomentuj