banner

Wojewódzki Konkurs Krasomówczy rozstrzygnięty: Pięknie opowiadają o swych Małych Ojczyznach

Eliminacje wojewódzkie Konkursu Krasomówczego odbyły się wczoraj w  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  w Kocku. Czworo reprezentantów województwa lubelskiego będzie przedstawiać walory naszego regionu w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i Młodzieży Gimnazjalnej, który odbędzie się w Legnicy w dniach 20-23 listopada.

Konkurs zorganizowany został przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Radzyniu. – To już szósty raz organizujemy eliminacje – podkreślił Robert Mazurek. Współorganizatorzy to Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych oraz Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku i Urząd Miasta w Kocku. – Jak wykazuje dotychczasowe doświadczenie, wojewódzkie eliminacje mają wysoki poziom, ich laureaci  pięknie opowiadają o swych małych Ojczyznach, niejednokrotnie zajmowali czołowe miejsca w Finale Ogólnopolskim – dodał R. Mazurek.

Konkursowi przyświecają dwa główne cele: krajoznawczy i językowy. Uczestnictwo we współzawodnictwie ma zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, rozbudzać zamiłowanie do pięknego i sugestywnego, a jednocześnie poprawnego, logicznego i jasnego formułowania myśli. Drugi cel to rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych dzieci i młodzieży, kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej, kultury i małych ojczyzn. Te ostatnie były tematem większości wystąpień uczestników konkursu.

Troje uczniów dzieci ze szkół podstawowych i czworo z gimnazjów zaprezentowało wypowiedzi trwające około 5 minut, w których opowiadali o walorach geograficznych, przyrodniczych, historycznych swych miejscowości czy regionu. Jury przy ocenie brało pod uwagę zarówno treść wypowiedzi jak i formę przekazu.

Spośród uczestników konkursu ze szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Izabela Skowron (SP im. Płk. Pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej, przygotowana przez Bożenę Skowron) , która zaprezentowała wypowiedź „Przewodnik po Woli Osowińskiej” ). Drugie miejsce zajęła Patrycja Dudek (SP im. ks. bp. Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach) za występ o Lublinie zatytułowany „Z diabłami nie ma żartów…” (opiekunki: Iwona Perczyńska i Aleksandra Bryńczak-Mąka). Na trzecim miejscu znalazła się Aleksandra Cieślak (SP w Woli Chomejowej, przygotowana przez Hannę Gołoś), która opowiedziała o swojej miejscowości: „Spacerkiem po Woli Chomejowej”.

Gimnazjaliści, oprócz zaprezentowania przygotowanego wcześniej tematu krajoznawczego, musieli się wykazać umiejętnością spontanicznego budowania wypowiedzi na wylosowany temat. Wśród gimnazjalistów największe uznanie jurorów zdobyła Maria Steszuk (Gimnazjum Nr 1 im. Unitów Drelowskich w Drelowie), przygotowana przez Jolantę Szumniewską, za poruszającą opowieść, zatytułowaną  „Dziadku, jesteś moim bohaterem”. Drugie miejsce zajął Paweł Smółko z Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, przygotowany przez Barbarę Pawelec, za prezentację: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – czyli kilka słów o kościółkach i kościołach”. Trzecie miejsce zajęli: Aleksandra Jendruszczak (ZS w Wohyniu), przygotowana przez Jolantę Leszak oraz Sebastian Mazur reprezentujący Koło Regionalne w Białej k. Radzynia, przygotowany przez Irenę Pawlinę-Ochnio.

Po dwoje reprezentantów każdej kategorii pojedzie na Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i Młodzieży Gimnazjalnej, który odbędzie siew Legnicy ( 20-23 listopada br.).

Uczestnicy i ich opiekunowie z rąk Roberta Mazurka otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody ufundowane przez Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych oraz Urząd Miasta Kock.

Pobyt uczestników Konkursu Krasomówczego został uatrakcyjniony przez spotkanie z Adamem Świciem – radzynianinem, dyrektorem Domu Kultury w Kocku, który opowiedział o atrakcjach miasta oraz zaprezentował najnowszy numer Kwartalnika Kulturalnego „Kozirynek”. Była też możliwość zwiedzenia Wojskowej Izby Pamięci, w której znajduje się wiele ciekawych, często unikatowych eksponatów zgromadzonych głównie przez kockich kolekcjonerów-pasjonatów.

Młodzież z Gimnazjum im. Ottona Hahna w Tuttlingen z wizytą w I LO

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Zapraszamy na spotkanie z Wojciechem Sumlińskim o tajemnicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Skomentuj