banner

„Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną mieszkania, domu i posesji” w Wohyniu

Zorganizowany jest przez Gminę Wohyń, Gminną Biblioteke Publiczną w Wohyniu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wohyniu. 

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać do 22.12.2017 r., do godz. 12:00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go do siedziby jednego z organizatorów (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wohyniu; ul Radzyńska 1 lub Urzędu Gminy Wohyń; ul. Radzyńska 4) albo wysłanie e-mailem na adres: wohyn@home.pl Formularz jest dostępny na stronie internetowej: www.wohyn.home.pl.

Załączniki:

Pobierz (karta zgłoszenia.pdf)Karta zgłoszenia

Pobierz (regulanin dekoracja.pdf)Regulamin

Burmistrz o Pałacu Potockich

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

,,Skąd się biorą dziury w serze?’’

Skomentuj