banner

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bezwoli

Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1. ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1
1.    Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bezwoli.

2.    Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej w Bezwoli stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Administracji Szkół w Wohyniu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie 22 1491 Kb

II Radzyńska Noc Bibliotek!

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Z wizytą w radzyńskiej Straży Pożarnej

Skomentuj