banner

Kto wywiezie śmieci?

W czasie ostatniej Sesji Rady Miasta pani radna Bożena Lecyk podniosła kwestię unieważnionego przetargu na wywóz śmieci.

-Czy do 1 stycznia 2018 roku zdążymy z wyłonieniem firmy odpowiedzialnej za odbiór śmieci na terenie miasta? – zapytywała radna.

Odpowiedzi udzielił pan burmistrz Jerzy Rębek.

W tej chwili spokojnie przygotowujemy nowy przetarg. W okresie przejściowym renegocjujemy warunki realizacji tego zadania z PUK. Myślę, że to wszystko zostanie zrealizowane w sposób nasz wszystkich zadowalający.

Pan naczelnik Radosław Mazur informował  zaś o skali kosztów zarządzania odpadami komunalnymi.

-W 2016 roku całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 2 471 263 złote. Składowe tej kwoty to odbiór i transport odpadów przez PUK – 1 237 299 zł; oraz przyjęcie odpadów przez ZZOK w Adamkach – 1 233 963 złote. K0szt odbioru odpadów niesegregowanych został ustalony na kwotę 1 084 365 złotych, a segregowanych na 1 386 897 zł.

Planowany budżet na operowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku wynosił 2 346 581 złotych. Większy niż prognozowano tonaż odebranych śmieci spowodował znaczny wzrost kosztów. W 2017 roku została podjęta uchwała o zmianie na wyższe stawek opłat za odbiór śmieci. Nowe stawki obowiązują od kwietnia. Prognoza wskazuje, że koszty zostaną zrównoważone z wydatkami.

Na sesji o dotacjach na sport w mieście

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Spektakl „Mikołajki-Zapominajki” w Oranżerii