banner

Uzasadnienia „Niedźwiadków”

Sylwetki laureatów, którzy podczas wczorajszej Gali promocyjnej RaSIL odebrali statuetki radzyńskich „Niedźwiadków”.

Laureatem „Niedźwiadka” w dziedzinie przedsiębiorczości za rok 2017 został pan Dariusz Langa

Wieloletni właściciel i założyciel firmy GAZ-DOM znajdującej się w Bezwoli nieopodal Wohynia. Swoją firmę rozbudowywał stopniowo, poszerzając ją o nowe zakresy działalności.

Dziś działa prężnie. Prowadzi dystrybucję gazu płynnego propan-butanu w powiatach: radzyńskim, lubartowskim, bialskim i parczewskim. Zaopatruje też okolicznych mieszkańców w węgiel, auto-gaz, materiały budowlane, rolnicze. Świadczy usługi wulkanizacyjne. Prowadzi automyjnię.

W prowadzeniu firmy przydatne okazały się wiedza i doświadczenie zdobyte na licznych szkoleniach, np. na doradcę finansów i ubezpieczeń. Ukończył też kurs kształcenia kadr kierowniczych w Austrii, kurs negocjacji handlowych w Rumunii.

Jako wieloletni instruktor karate Kyokushinkai nauczył się konsekwencji w realizacji swoich pasji i przeświadczenia, że o piękne marzenia warto walczyć.

Oprócz pracy zawodowej właściciel firmy GAZ-DOM pomaga w wielu inicjatywach społecznych organizowanych przez szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich. Był sponsorem dwóch tomików wierszy: „Taka cisza jak tu” Jadwigi Laskowskiej i „Odzyskany czas” Gertrudy Banachowicz.

Jest wiceprzewodniczącym Powiatowego Zarządu „Solidarności” Rolników Indywidualnych i delegatem na zjazd wojewódzki tej organizacji. Jest członkiem RaSIL. W poprzedniej kadencji był delegatem na zjazd krajowy PiS.

Jego hobby to sport i wędkarstwo.

Nagrodę „Niedźwiadka” w dziedzinie samorządności za 2017 rok otrzymał pan Stanisław Jóźwik

Nieprzerwanie od 1998 roku pełni funkcję wójta gminy Wohyń. Przez cały okres pracy zawodowej od 1970 roku (początkowo jako nauczyciel akademicki na Akademii Rolniczej w Lublinie) dał się poznać jako sprawny organizator, człowiek wrażliwy na potrzeby innych i dobry gospodarz całej gminy. Jako wójt, obecnie już piąta kadencję, wyjątkowo sumienne wykonuje powierzone obowiązki zawodowe, cieszy się społecznym zaufaniem mieszkańców.

Dzięki jego staraniom gmina posiada dobrą infrastrukturę techniczną i ma dużą sieć wodociągów. W znacznej części została także skanalizowana, posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków. W działalności samorządowej nieustannie zabiega o prawidłową organizację pracy Urzędu Gminy, szczególnie mocno angażuje się w modernizację i rozbudowę placówek oświatowych. Dzięki jego staraniom w 2003 roku przy Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich wybudowano halę sportową wraz z kompleksem boisk. Zmodernizowano także pozostałe placówki oświatowe w gminie. Powstały place zabaw.

W gminie nadal funkcjonują 2 zespoły szkół oraz 4 samorządowe ośmioklasowe szkoły podstawowe.

Dzięki klimatowi zaangażowania i współpracy wójta z mieszkańcami gminy oraz przedsiębiorcami udało się przeprowadzić wiele remontów i modernizacji dróg. Przez gminę przebiega linia kolejowa nr 30. Wójt zabiega o szynobus do Lublina. Gmina Wohyń kolejny rok realizuje montaż instalacji solarnych dla mieszkańców, przebudowuje Gminny Ośrodek Kultury w Wohyniu, modernizuje drogi w partnerstwie z powiatem radzyńskim. Prace są realizowane przy wsparciu środków pomocowych. W planach jest także utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów. Wójt złożył wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i czeka na jego ocenę.

Dzięki jego staraniom utworzono w Wohyniu Klub AA, w którym ludzie z chorobą alkoholową mogą kontynuować terapię odwykową. Od 1998 r. jest społecznym prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a od 2003 r. pełni również społecznie funkcję przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć podnoszących stan bezpieczeństwa pożarowego na szczeblu gminy. Doprowadził do zakupu samochodów pożarniczych Renault, Man, Ford czy Lublin III, samochodów specjalnych do przewozu osób niepełnosprawnych (2 volkswagenów). Jako wójt gruntownie przebudował strażnicę w Wohyniu, urządził Młodzieżowe Centrum Kultury w Suchowoli. Prawie 130 gospodarstw domowych z terenu gminy Wohyń otrzymało z jego inicjatywy nieodpłatnie sprzęt komputerowy oraz dostęp do internetu. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Wohyń Echo, inicjatorem czynnej współpracy Wohynia z miejscowościami Slovenska Ves w Słowacji oraz Koba na Węgrzech.

Był wielokrotnie odznaczany. Dwukrotnie nominowano go do tytułu Wójta Roku.

Gmina Wohyń, dzięki jego zaangażowaniu, zajmuje najwyższe miejsce spośród gmin powiatu radzyńskiego w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (785. miejsce na 1559 ocenianych gmin wiejskich), zdecydowanie wyprzedzając pozostałe samorządy z powiatu radzyńskiego.

Włącza się w szeroką działalność publiczną, wspiera działalność kół gospodyń wiejskich oraz zespołów śpiewaczych; jest opiekunem licznych praktyk studenckich i uczniowskich. Cieszy się autorytetem i szacunkiem lokalnej społeczności, a jego działalność znajduje szerokie uznanie i poparcie społeczne.

Żonaty, ma dwóch dorosłych synów.

Nagrodę „Niedźwiadka” w dziedzinie kultury za rok 2017 otrzymał pan Wojciech Świder

Urodzony 18 marca 1967 r. w Radzyniu Podlaskim. Liceum Plastyczne ukończył w Nałęczowie, a studia w pracowni malarstwa profesora Mariana Stelmasika na UMCS w Lublinie.

Od lat zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką. O jego bogatej działalności artystycznej świadczą liczne wystawy, które prezentuje od 1991 roku. Pierwszymi wystawami były te zaprezentowane w Miejskim Domu Kultury w Sochaczewie i w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej.

W 1992 roku prace artysty wystawiał Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie oraz Muzeum Etnografii we Lwowie na Ukrainie. Biuro Wystaw Artystycznych w Białej Podlaskiej gościło jego wystawę poplenerową „Białka 93” w 1993 roku. Rok 1994 to wystawa poplenerowa „Rzepedź 94”w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie i Radzyńskim Ośrodku Kultury w Radzyniu. Galeria Podlaska wystawiła prace artysty w 1995 roku. Rok później w tym samym miejscu odbyła się wystawa poplenerowa „Jabłeczna 96”.

Jego malarstwo było też wystawiane w zachodniej Europie: w Grenaa w Danii w 1995 roku, w Galerie Cafe Am Kreuzvirtel w Dortmundzie w Niemczech w 1997 roku, w galerii „Der Kleine Prinz” w Ludenscheid w Niemczech w 1997 roku.

Kolejne lata przyniosły wystawy: wystawę w galerii „ES” w Międzyrzecu Podlaskim w 1999 r., wystawę poplenerową w Uroczysku Zaborek w 2003 roku, wystawę w ROKiR w Radzyniu w 2003 roku,  w ramach Galerii Oranżeria w Radzyniu w 2014 roku oraz podczas „Triennale Sztuki Radzyńskiej” w 2017 r.

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Sprawozdanie z działalności RaSIL w 2017 r.

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Radosław Sałata absolwentem Szkoły Liderów Politycznych

Skomentuj