banner

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Komarówka

W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, Urząd Gminy przystąpił do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska.

Program obejmie działania mające na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, poprawę jakości życia ich mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i aktywizację środowisk lokalnych. Obszar rewitalizacji wytypowany zostanie spośród obszarów cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, przy uwzględnieniu endogenicznego potencjału i znaczenia dla rozwoju lokalnego.

Dokument stanowi również formalną podstawę do ubiegania się o środki europejskie na działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad programem. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.

Prace nad dokumentem zaczynamy od badania sondażowego i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat warunków życia oraz miejsc wymagających w naszej gminie rewitalizacji. Badanie ma charakter anonimowy a jego wyniki posłużą jedynie do opracowania Programu Rewitalizacji.
Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszej gminy i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety.

Jednocześnie informujemy, że na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2017-2023 gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności (90%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety w formie papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy         lub elektronicznie klikając na poniższy link:

Link do ankiety dla mieszkańców:

https://docs.google.com/forms/d/19M2GYUtb-Calf-DA9PbEOzrKNaMTbMrdDdzkj8NYSqQ/viewform?edit_requested=true

Wójt Gminy

Ireneusz Demianiuk

Zwrot podatku akcyzowego

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Dziś Nocny Pieszy Rajd po Gminie Borki

Skomentuj