banner

Miasto musi wypłacić firmie Ensol całą zasądzoną kwotę

Należność główna, opiewająca na: 870.448,71 PLN, do tego odsetki do 31.01.2018 – 177.762,32 PLN za każdy kolejny dzień zwłoki 166,94. Prócz tego dochodzą koszty sądowe na I instancję 50.740 PLN,  na II instancję 8.100 PLN – wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie Miasto Radzyń zobowiązane jest do wypłacenia firmie Energetyka Solarna Ensol Sp. z.o.o.  całą sporną kwotę. Niezależnie od ewentualnej kasacji wyroku, nie wstrzymuje ona konieczności wypłacenia zasądzonej sumy.

Poniżej prezentujemy komunikat prasowy, przesłany naszej redakcji od dostawcy kolektorów słonecznych ma inwestycję: „Czysta Energia w Powiecie Radzyńskim”.

***

Przypomnijmy także mail, jaki otrzymaliśmy od w/w firmy 9 stycznia 2017 r.:

W dniu 3 stycznia 2017 r. przed Sądem Okręgowym w  Lublinie Wydział IX Gospodarczy zapadł wyrok zasądzający od pozwanego Miasta Radzyń Podlaski kwotę główną w wysokości ponad 870 tys. zł wraz  z odsetkami ustawowymi od dnia 11 kwietnia 2015 r. (co wg wyliczeń na koniec 2016 r. daje dodatkowo kwotę w wysokości ponad 112 tys. zł) na rzecz dostawcy Energetyki Solarnej Ensol sp. zo.o. z  siedzibą w Raciborzu.

Dodatkowo Miasto Radzyń Podlaski zgodnie z wyrokiem sądu musi zapłacić koszty postępowania sądowego – 43.523 zł i koszty zastępstwa procesowego. Firma Ensol była oficjalnie zgłoszonym i jedynym dostawcą zestawów solarnych na inwestycję pozwanego miasta pod nazwą ,, Czysta Energia w Powiecie Radzyńskim – Instalacje Solarne”. W związku z ogłoszeniem upadłości przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę Rapid sp. z o.o., dostawca zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wystąpił o płatność bezpośrednią do Miasta Radzyń Podlaski jednak spotkał się z odmową. W związku z tym – po wielu próbach polubownego załatwienia sprawy,  dostawca zmuszony był w roku 2015 wytoczyć powództwo  o zapłatę przeciwko Miastu Radzyń Podlaski.  Po kilku rozprawach Sąd Okręgowy zakończył sprawę nakazując zapłatę jw.

Spółka Ensol, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, dostarczyła wszystkie zestawy solarne na inwestycję pozwanego Miasta. Do dostaw tych nie było nigdy żadnych zastrzeżeń, a mimo to spółka  od dwóch lat dochodzi swoich należności. W podobnych przypadkach inne gminy m. in.  Gmina Miasto Biłgoraj załatwiły sprawy ugodowo i wpłaciły firmie Ensol niesporne roszczenia. Obyło się bez kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego i oczywiście odsetek, a dostawca otrzymał swoje wynagrodzenie. Dostawcę dziwi fakt takiej postawy ze strony Miasta Radzyń Podlaski. Uchylanie się od płatności przez okres blisko 2 lat obciąża finansowo dostawcę, którego wyroby służą mieszkańcom Podlasia.

Szkoda wyrządzona dostawcy nie dotyka bezpośrednio mieszkańców jednak koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego oraz odsetki niewątpliwie tak.

***

Prosimy o zwrócenie uwagi na nasz redakcyjny komentarz pod poniższym wpisem z 11 stycznia ub. r.:

Stanowisko burmistrza w/s Ensolu

Już na początku bieżącego roku pytaliśmy: Gdzie w budżecie są pieniądze na zapłacenie Ensolowi za solary (przegrana sprawa sądowa w I instancji – 1 mln złotych plus odsetki)?

Inwestycje miejskie z kredytu

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Choinki, choinki…

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Odpowie za włamanie i kradzież

Skomentuj