banner

Miasto przedstawiło finansowe oczekiwania od gmin ws. Ensolu

Pod koniec kwietnia wójtowie 6 gmin, zaangażowanych w projekt „Czysta energia w powiecie radzyńskim” otrzymali od burmistrza Radzynia, obiecane wyliczenia kosztów, które poniosło miasto w związku z odstąpieniem od umowy z Rapidem. Na spotkaniu w Urzędzie Miasta, 11 kwietnia br. Jerzy Rębek zobowiązał się do przygotowania finansowych rozliczeń z gminami-partnerami.

Podczas wspomnianego spotkania Wójt Gminy Komarówka Podlaska, Ireneusz Demianiuk, poprosił o sprecyzowanie, czego miasto oczekuje od każdej konkretnej gminy, w związku z dalszym obowiązywaniem umowy partnerskiej. Burmistrz stwierdził, że kwota do zapłacenia będzie proporcjonalna do udziału gminy w projekcie.

1 287 777, 49 zł – to koszty lidera projektu „Czysta energia w powiecie radzyńskim”. Z kolei  od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych miasto otrzymało łącznie 411 583, 20 (niewykonanie umowy – 339 220,00 zł + 11 601,00 za zwrot kosztów).

Miasto twierdzi, że podpisując 3 września 2013 umowę partnerską gminy winny partycypować w kosztach miasta, czyli lidera projektu.

45 tys. zł – wynoszą koszta postępowań sądowych – tu każda z gmin ma ponieść koszty w wysokości 5 616, 92 zł

821 258, 95 zł  – (kwota wynikająca z kosztów instalacji solarnych w gminach – 1 232 842, 15 od której odjęto wspomniane odszkodowanie od TUW), która rozkłada się następująco:

211 180, 87  zł- Gmina Radzyń (81 instalacji)

179 894, 82 zł – Ulan-Majorat (69 instalacji)

174 680, 47 zł – miasto (67 instalacji)

67 786, 45 zł – Gmina Czemierniki (26)

54 750, 60 zł – Kąkolewnica (21)

52 143, 43 zł – Wohyń (20)

46 929, 08 zł – Borki (18)

 

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Konkurs na dyrektorów przedszkoli miejskich

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Piknik pełen talentów – Dzień Otwarty w SOSW

Skomentuj