banner

Przed Galą Promocyjną RaSIL

Jutro o godz. 17.00, już po raz drugi z rzędu w gościnnych progach restauracji RELAX odbędzie się Gala Promocyjna Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

To dobra okazja, by przypomnieć jego historię i działalność.

Zaczynało się skromnie – od pomysłu i kilku zapaleńców, od niezgody na stagnację i ignorowanie aktywności kulturalnej mieszkańców przez nowe władze miasta. – Idea  utworzenia Stowarzyszenia pojawiła się w 2002 roku, gdy po zmianie władzy samorządowej w mieście podupadła działalność kulturalna – wspomina prezes RaSIL-u Józef Korulczyk. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych działa od grudnia 2003 r. 10 marca 2004 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bezpośrednim motywem była odmowa przez ówczesne władze miasta wsparcia wydania kolejnego numeru Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego, który zaczął się ukazywać, gdy burmistrzem był J. Korulczyk.

Stowarzyszenie skupiając osoby i formy działalności kulturalnej niemile widziane przez władze miasta, stworzyło swoisty drugi obieg kultury w mieście.

W ciągu dekady Stowarzyszenie  stało się jednym z najważniejszych animatorów kultury na całej Lubelszczyźnie. Tę pozycję osiągnęło – co istotne – własnymi siłami, bez większego wsparcia władz samorządowych, a dzięki codziennej, systematycznej pracy, jednoczeniu różnych środowisk, bez blasku fleszy.

 

Wielość dzieł, które RaSIL inicjuje i którym patronuje, jest dziś  imponująca. Główna aktywność Stowarzyszenia skupia się na działalności wydawniczej, popularnonaukowej i kulturalnej, ale również wspiera ono i promuje inicjatywy gospodarcze.  RaSIL jest wydawcą Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego, poza tym wydaje pozycje książkowe, zwłaszcza z zakresu nauk humanistycznych, organizuje sesje naukowe, wystawy, uroczystości patriotyczne, funduje nagrody, urządza konkursy, spotkania autorskie i promocyjne.

Statuetki Radzyński Niedźwiadek przyznawane są najlepszym samorządowcom, przedsiębiorcom i animatorom kultury. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych od 2012 roku prowadzi niniejszy portal.

W ramach Stowarzyszenia działa Kapituła Konkursu „Bakałarz Radzyński oraz Konfraternia “Kozirynek”. Działalność RaSIL-u ubogacił “Radzyń Wyklęty” oraz współpraca ze zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość”, I Szczepem Harcerskim “Infinity.” Corocznie stowarzyszenie przyznaje nagrody w konkursie “Promujemy Najlepszych”.

– Stowarzyszenie swą działalnością wykracza poza środowisko lokalne, podejmuje albo włącza się w inicjatywy regionalne i ogólnopolskie, odnosi na tym polu znaczące sukcesy – podkreśla Józef Korulczyk. – Nasza działalność jest dostrzegana i doceniana przez samorządy i różne instytucje na południowym Podlasiu i Lubelszczyźnie, a nawet w kraju, co bardzo cieszy – dodaje prezes.

W 2012 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 2, a w 2013 – 3 punkty za publikację artykułu na łamach  Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego.W najnowszej ocenie parametrycznej radzyński rocznik naukowy to już 7 pkt. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost.

  To wyraz uznania dla wysokiego poziomu merytorycznego i zachęta dla naukowców z Polski do publikacji na łamach RRH.  Dzięki temu Radzyń stał się rozpoznawalnym ośrodkiem naukowym, choć nie ma w niej uczelni wyższej. Stowarzyszenie w 2014 roku obchodziło 10-lecie swej działalności.Uroczystości jubileuszowe odbyły się 23 września w sali kina.Uświetniły je występ kabaretowy Jana Pietrzaka oraz orkiestra akordeonowa Radzyńskiej Szkoły Muzycznej Arti Sentemo.

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Konferencja o funduszach europejskich

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

„Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”

Skomentuj