banner

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Jutro na terenie powiatu radzyńskiego, jak również na terenie całego kraju, policjanci przeprowadzą wzmożone działania pod nazwą ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Funkcjonariusze zwracać będą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyglądać się będą czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Działania obejmują także rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych”.

Głównym celem tych działań, będzie poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Akcja ma także na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze.

    Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo
w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Po raz kolejny przypominamy że piesi powinni posiadać elementy odblaskowe i nosić je tak, aby były widoczne w światłach samochodu. Obowiązek taki dotyczy terenów niezabudowanych – jednak zachęcamy do używania ich wszędzie gdzie widoczność jest mniejsza od optymalnej. Kierowco, zwracaj uwagę na pieszych i rowerzystów na drodze nie jesteś sam!

Narozrabiał „w gościach”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Banknot na 100-lecie niepodległości, czyli konkurs plastyczny w Lisiowólce

Skomentuj