banner

Niepokojące problemy demografii Radzynia

W ostatnich sześciu latach Radzyniowi ubyło 575 mieszkańców. Od roku 2009 do 2014 liczba radzynian spadła z 16 581 do 16006. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta skarbnik Aneta Dobroch, prezentując nowy budżet zwróciła uwagę na niepokojącą demografię Radzynia. – To, co mnie zaniepokoiło, to spadająca liczba mieszkańców. Zestawienie z lat 2009-20014 pokazuje, że miastu ubyło ponad 570 osób, a liczba mieszkańców ma wpływ na wysokość subwencji, jaką otrzymujemy, a także na kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych. Tę tendencję należałoby zahamować.

Pani skarbnik zatrzymała się także nad problemem struktury wiekowa mieszkańców. – Tu również zostałam zaskoczona. Okazało się, że emerytów w mieście jest tylko ok. 2600, chociaż przyjeżdżając do Radzynia, byłam przekonana, że jest to większa liczba.

Okazuje się, że w wieku produkcyjnym, a więc w przedziale od 25 lat do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn,  jest w Radzyniu 8 875 osób. Tymczasem w sumie mamy w mieście nieco ponad – 4300 miejsc pracy ( w tym ok. 1200 w sferze budżetowej, ok. 1100 w firmach, ok. 1100 osób pracuje na własny rachunek, 918 osób jest bezrobotnych). W tym rachunku brakuje 4400 osób. – Albo są one w szarej strefie, albo wyjechały z Radzynia, a ich podatki trafiają tu, bo są zameldowani w naszym mieście. Przy ostatniej ewentualności istnieje zagrożenie, że jeśli duże miasta wprowadzą specjalne karty (warszawiaka, krakowiaka itd.) – o co walczą, to wpływy z ich podatków dochodowych nie będą trafiały do Radzynia, ale do dużych miast.

Przy okazji skarbnik Aneta Dobroch podkreśliła, że najbardziej niepojące są dochody i wpływy oświatowe. W latach 2010-2015 subwencja wzrastała w niewielkim stopniu ( z 9,29 mln zł w 2010 do 9,45 mln zł w 2015), a wydatki rosły „w sposób zastraszający”: z 13,7 mln zł w 2010 do 17,5 mln zł w 2015.

W roku 2010- miasto dopłaciło do oświaty ok. 4,17 mln zł, a w 2015 dopłaci już 6 ,74 mln zł.

W tym czasie liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) zmalała o 89.

Komitet Organizacyjny Marszu Żołnierzy Wyklętych

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Protest rolników: To nie walka o dobrobyt, ale o przetrwanie

Skomentuj