banner

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Z dniem 25 maja 2018 roku  zaczną obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Radzyń Podlaski przez okres 3 lat (36 miesięcy). Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wody Polskie zatwierdziły ceny i stawki na zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na okres 3-letni. Radzyńskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych swoją propozycję złożyło 12 marca, PGW zatwierdziło ją pismem z 24 kwietnia.

Taryfowi odbiorcy wody są podzielenie na trzy grupy

I. Indywidualne gospodarstwa domowe – w 1 roku zapłacą 3,21; w drugim – 3, 41; w trzecim – 3,65 (zł/m3). Stawka opłaty abonamentowej wynosi 5.30.

II. Podmioty, prowadzące działalność gospodarczą – 3,22( I rok); 3.41(II); 3,64 (III). Stawka opłaty abonamentowej – jw.

III. Od opłat zwolnieni są właściciele hydrantów przeciwpożarowych. Stawka przez 3 lata to złotówka.

Ścieki

Grupa I -4.38 (1 rok); 4.47 (II); 4.55 (III)

Grupa II – 7.07 (I); 7.19 (II); 7.31 (III)

Grupa III – 0 zł

 

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Przed nami Noc Bibliotek

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Dać świadectwo prawdzie – wykład Grzegorza Karpińskiego o „Płomieniu”

Skomentuj