banner

O skali przestępczości w mieście i powiecie

Na ostatniej Sesji Rady Miasta, jaka miała miejsce 26 stycznia, insp. Zbigniew Krzos zaprezentował informacje dot. bezpieczeństwa na terenie naszego miasta.

Krzos, pełniący funkcję Komendanta Powiatowego Policji, zastrzegł, że zaprezentowane dane dotyczą w sumie całego powiatu radzyńskiego, ale ok. 1/3 przypadków każdego rodzaju można generalnie odnieść do miasta. W dziedzinie przestępczości kryminalnej radzyńska policja wszczęła w 2017 roku 444 postępowania, w których stwierdzono 401 przestępstw, a wykrywalność wyniosła 86%.

Inspektor zaprezentował dane dot. przestępstw z kategorii najbardziej uciążliwych społecznie, typu kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, bójka, pobicie, wymuszenie rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu czy uszkodzenie mienia. W sumie postępowań tego typu w 2017 r. było 121, w porównaniu do roku 2016 nastąpił zatem minimalny spadek (z 134). W ub. roku stwierdzono 117 przestępstw tego rodzaju, co jest wyraźnym spadkiem w porównaniu z rokiem 2016 (wówczas stwierdzono 144). Wykrywalność wyniosła 66,9%. Było to drugie miejsce w woj. lubelskim pod tym względem.

W samym mieście zdarzeń tego typu było 47, w Gminie Radzyń Podlaski zaś 13. Statystyki w innych gminach: Gmina Wohyń – 22; Gmina Borki – 12; Gmina Czemierniki – 4; Gmina Kąkolewnica – 17; Gmina Komarówka – 8; Gmina Ulan – 10.

Stwierdzono 25 uszkodzeń rzeczy oraz 11 uszczerbków na zdrowiu. Odnotowano tylko jedno przestępstwo rozbójnicze, właśnie w Radzyniu. – Niestety, zostało niewykryte – przyznał insp. Krzos. Policja wykryła także 7 bójek. Generalnie spada liczba zarówno zdarzeń tego typu, jak i kradzieży z włamaniem, których było 20 (27 w 2016 roku, w 2015 – aż 43). Podobnie z kradzieżą rzeczy, gdzie w ub. roku wszczęto 41 postępowań, w roku 2016 – 54.  Na cały powiat odnotowano w 2017 roku tylko jedną kradzież samochodu.

W dziedzinie przestępczości narkotykowej w roku 2017 policja wszczęła 27 postępowań i stwierdziła 33 przestępstwa. Zabezpieczono następujące rodzaje narkotyków: amfetamina – 67 g; marihuana – 3580 g (ujawniono 8 upraw). Większość tego typu zdarzeń dot. obszarów wiejskich. Inspektor zastrzegł, że nie stwierdzono handlu narkotykami na terenie szkół.

Wszczęto także 90 postępowań w sprawach gospodarczych, gdzie stwierdzono 109 przestępstw. W tym zawarte są także oszustwa, których stwierdzono 63, z czego 35 stanowiły oszustwa internetowe (zakupy na niesprawdzonych portalach). Ten ostatni rodzaj przestępstw jest wyjątkowo trudny do wykrycia. – Działają tu całe szajki na fałszywych kontach. Stracone pieniądze są z reguły nie do odzyskania – stwierdził inspektor.

Udział nieletnich w ogóle przestępczości wyniósł 1,5%. Ustalono 8 sprawców tego typu.

Pion prewencyjny odnotował 1040 interwencji domowych. W obszarze miasta stwierdzono 59 przypadków przemocy w rodzinie, w obszarach wiejskich zaś 157. Jednego dręczyciela aresztowano. Za szczególnie uciążliwe społecznie wykroczenia ukarano 1188 osób.

Jeżeli chodzi o ruch drogowy, to niestety, nie mamy się czym zbytnio pochwalić – wyznał Krzos. W 2016 roku nastąpiło 41 wypadków, w 2017 roku zaś 45 –  w tym 40 z winy kierującego, a tylko 1 z winy pieszego (w czterech przypadkach stwierdzono inne przyczyny). Było w nich w sumie 6 ofiar śmiertelnych i 54 rannych. Odnotowano także aż 403 kolizje. Zatrzymano 109 nietrzeźwych kierowców.

Studniówka 2018

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

I Maraton Zumby

Skomentuj