banner

Opłatek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Jesteśmy sobie bliscy, bo kochamy Ojczyznę

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków  Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń odbyło się w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim w sobotę 27 grudnia. Była to okazja do podsumowań rocznej pracy, refleksji historycznej oraz dyskusji o współczesnych problemach Polski.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 25 osób, w tym kombatanci: inspektor rejonowy radzyńskiego WiN Marian Petlak oraz szef weryfikacji Stanisław Zabielski, szef sztabu Dariusz Magier, kapelan ks. Zbigniew Rozmysł, burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek, wiceburmistrz Tomasz Stephan, komendant rejonu Radzyń-miasto Arkadiusz Strojek współzałożyciel i członek  radzyńskiego Koła Kongresu Nowej Prawicy.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytanie fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, modlitwy i dzielenia się opłatkiem.

Następnie dr Agnieszka Gątarczyk zaprezentowała referat poświęcony społeczeństwu obywatelskiemu, a przedstawione w wystąpieniu treści stały się wstępem do  ożywionej dyskusji na temat współczesnej Polski.

Wychodząc od Deklaracji Ideowej Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, pisanej w obliczu utrwalania systemu komunistycznego przez obcą władzę, prelegentka zaprezentowała refleksje odnoszące się do obecnej rzeczywistości. – W ustroju demokratycznym powinno istnieć społeczeństwo obywatelskie. Można je różnie definiować, ale jego istotą będzie zawsze aktywność obywatelska – mówiła Agnieszka Gątarczyk. Prelegentka stwierdziła, że w Polsce istnieją warunki prawne do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jednak struktury społeczeństwa obywatelskiego są jeszcze stosunkowo słabe i nie stanowią odpowiedniego ekwiwalentu dla świata biznesu i polityki. Jako główne przeszkody na drodze budowania społeczeństwa obywatelskiego wymieniła złą sytuację finansową oraz negatywne nastawienie większej części polskich elit, które w niewielkim stopniu angażują się w proces powstawania organizacji pozarządowych.

Dariusz Magier podkreślił, że od zaangażowania obywatelskiego Polaków – od tego, czy się będą interesowali tym, co się dzieje wokół nich i w Ojczyźnie oraz starali się mieć wpływ na to, zależy byt naszego państwa w przyszłości. – Od 1989 r. jesteśmy wręcz zniechęcani do zaangażowania w sprawy obywatelskie. Dlatego celem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość  jest przekonywanie ludzi do potrzeby zaangażowania i próby kształtowania otoczenia – podsumował szef sztabu WiN.

W dalszej dyskusji mówiono o trudnościach biurokratycznych w rejestracji stowarzyszeń oraz wynikających z braku elit, o jednomandatowych okręgach wyborczych i o podatkach.

Obecny na spotkaniu burmistrz Jerzy Rębek podkreślił, że zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego wymaga najpierw pracy u podstaw. – Jeśli nie zbudujemy społeczeństwa obywatelskiego tu – w społecznościach lokalnych, nie ma szans na przełamanie układu, który w Polsce sprawuje władzę. Musi się zmienić nastawienie społeczeństwa do odpowiedzialności za losy państwa, a reszta będzie z tego wynikała.

Włodarz Radzynia wyznał, że taką miał motywację (pracę u podstaw) kandydując na urząd burmistrza, przez co zrezygnował z mandatu posła. – Przed nami jest wielkie zadanie do wykonania. Musimy wykonać ogrom pracy na tym polu, by zmieniła się mentalność ludzi , by ośmielili się samodzielnie myśleć, wyrażać własne opinie, interesowali się sprawami społecznymi – zapowiedział burmistrz, dodając, że efekt wyborów samorządowych w Radzyniu to wspólne zwycięstwo mieszkańców Radzynia – ich zaangażowania i modlitwy. – To Pan Bóg wygrał te wybory – podsumował Jerzy Rębek.

Głos zabrał również przedstawiciel kombatantów Stanisław Zabielski, który apelował o budowanie jedności pod hasłem: Bóg – Honor – Ojczyzna.

Spotkanie zakończono wspólnym odśpiewaniem nieoficjalnego hymnu AK – „Pieśni obozowej” powstałej w październiku 1939 roku w obozie internowanych na Węgrzech, rozpoczynającej się od słów: „O Panie, któryś jest na Niebie,/ wyciągnij sprawiedliwą dłoń”.

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN) polska antykomunistyczna organizacja o charakterze cywilno-wojskowym, założona została 2 września 1945 r. w Warszawie. Jej trzon cywilny był pozostałością Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj Rządu Polskiego na Wychodźstwie (DSZ), zaś ramię zbrojne stanowiły oddziały, które nie złożyły broni po samorozwiązaniu się Armii Krajowej. Dowódcy obszarów DSZ zostali prezesami obszarów WiN. Organizacja sprzeciwiała się sowietyzacji polski i walczyła o wolność i niepodległość opartą na ustroju demokratycznym. Najsilniejsze oddziały zbrojne WiN funkcjonowały w okręgach białostockim, lubelskim i warszawskim. Głównymi przejawami partyzantki WiN było rozbijanie więzień, ataki na posterunki UB, milicji i członków ORMO, walka zbrojna z oddziałami komunistycznego wojska, KBW, eliminacja osób współpracujących z komunistami na szkodę polskiej substancji narodowej i najbardziej aktywnych członków partii komunistycznej, traktując to jako obronę przed terrorem sowieckim. Zarząd Główny WiN przetrwał do 27 listopada 1947 r. Nieprzerwanie trwała natomiast konspiracja niższych szczebli, która nie została przerwana do końca instytucjonalnego komunizmu w Polsce w 1989 r. Obecnie Zrzeszenie WiN funkcjonuje na zasadach stowarzyszenia społeczno-kombatanckiego oraz związku kombatanckiego.

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń jest stowarzyszeniem społeczno-kombatanckim. Celem Zrzeszenia jest kultywowanie pamięci i ideałów historycznego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, utrzymywanie więzi między jego członkami i rodzinami, pomoc kombatantom, upamiętnianie i popularyzowanie jego działalności, osób i wydarzeń z nim związanych oraz działalność społeczna w duchu wolności obywatelskich i niezawisłości państwa polskiego, propagowanie postaw patriotycznych i wartości chrześcijańskich.

Stowarzyszenie WiN zorganizowało radzyński Marsz Żołnierzy Wyklętych, przed wyborami ogłosiło akcję społeczną „Samorząd dla Rodziny„, włączyło się w akcję zbiórki „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych” oraz do konkursu „Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni„. Podejmuje działania w sprawie oszczerczych, komunistycznych napisów na nagrobkach znajdujących się na cmentarzu parafialnym, a także  w celu godnego upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego – więźniów aresztu śledczego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim oraz pomordowanych w lesie Baran („Zaduszki Winowskie”). Ponadto prowadzi szeroką edukację historyczną i obywatelską. Na comiesięcznych spotkaniach organizowanych wspólnie z parafią Matki Boskiej Nieustającej Pomocy nazwanych Wieczorami Dumy Narodowej gości prelegentów, znamienitych historyków, publicystów, którzy prezentują tematy do dziś stanowiące „białe plamy”, wyświetlane są filmy dotyczące tej problematyki. – Poprzez te różne formy działania, budowane jest poczucie jedności, stajemy się wspólnotą. Jesteśmy sobie bliscy, bo kochamy Ojczyznę – tę, która wymaga – podkreśla Dariusz Magier.

Inspektorat WiN w Radzyniu istniał od lat 90. W mijającym roku został zarejestrowany jako oddzielne stowarzyszenie, co znacznie  ułatwiło jego działalność. Początkowo członkami Stowarzyszenia byli kombatanci, od półtora roku włączeni są również młodzi. W sumie Stowarzyszenie WiN Inspektorat Radzyń Podlaski liczy 25 członków. Inspektoratowi w Radzyniu podporządkowane są rejony obejmujące gminy. Obecnie rejony WiN istnieją w gminach: Radzyń, Kąkolewnica, Ulan, prowadzone są rozmowy na temat utworzenia nowych rejonów : w Wohyniu, Komarówce i Borkach. Przekrój wiekowy członków jest szeroki od kombatantów do 18-latków. – – Kombatanci się wykruszają, chcemy, żeby zdążyli uformować młodych w tym duchu, jaki reprezentują – mówi Dariusz Magier.

Na opłatek przybyli dwaj najbardziej aktywni reprezentanci młodego pokolenia – Maciej Michniewicz i Sebastian Podleś. – Są najbardziej aktywni, włączają się we wszystkie akcje, zawsze można na nich liczyć. Pokazują hart ducha, jest w nich duch narodowy – podsumowuje szef sztabu Stowarzyszenia WiN w Radzyniu. – Jesteśmy w WiN, bo interesuje nas historia Polski, fascynują postawy naszych bohaterów. Poznawanie ich, przekazywanie wiedzy o nich to budowanie tożsamości narodowej – mówi Maciej. – Trzeba stawiać na edukację, żeby zmienić Polskę na lepsze, budzić dumę narodową, budować nowe, społeczeństwo – obywatelskie, zaangażowane w sprawy bieżące. Starsi wychowani za komuny, często nie wiedzą, jak to robić – dodaje Sebastian.

Kapelanem radzyńskiego Inspektoratu WiN jest ks. Zbigniew Rozmysł – wikariusz parafii MBNP. Kapłan nie kryje swej fascynacji historią Polski. – W moim sercu tkwi idea Wielkiej Polski – wolnej, dumnej, niezależnej – mówi ks.  Rozmysł. Na swym koncie ma również inicjatywy szerzące wiedzę i utrwalające pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Jest katechetą w Gimnazjum im. Żołnierzy Wyklętych w Białej. – Moim „wilczętom” staram się wpoić przekonanie, że należą do wielkiego, wspaniałego narodu, mają być gotowi do wielkich zadań. Gdy im to mówię, widzę błysk w ich oczach.

Kapelan dodaje, że jego inicjatywy spotykają się z dużym oparciem w społeczności Radzynia,  o czym świadczy m.in. liczna obecność na spotkaniach.

A kolejna okazja do zamyślenia się nad dramatyczną historią Polski i jej trudną współczesnością już niebawem – 14 stycznia. Gościem  spotkania patriotycznego w parafii MBNP będzie znany publicysta Leszek Żebrowski, który podejmie temat Narodowych Sił Zbrojnych. Zapraszamy.

Radzyńska Liga Siatkówki im. Zdzisława Gmura: Złoty tie-break Zeusa na półmetek ligi

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Eugeniusz Kwiatkowski (30 XII 1888 – 22 VIII 1974)

Liczba komentarzy 1

  1. astro
    29/12/2014

    Małe sprostowanie. Nie stoję na czele koła KNP w Radzyniu, jestem jego współzałożycielem i tylko członkiem.
    Arek Strojek

Skomentuj