banner

Opozycja przedstawia „listę win”, burmistrz nazywa ją „totalną”

– My, jako radni chcielibyśmy ocenić pod innym względem sprawozdanie z wykonania budżetu,  miniony rok w wykonaniu burmistrza i jego zespołu- powiedziała radna Bożena Lecyk podczas dyskusji nad przyjęciem ubiegłorocznego budżetu. W imieniu radnych opozycyjnych przedstawiła swoistą listę „grzechów” rządzących miastem. 10 głosami „za”, przy 4 wstrzymujących się burmistrz uzyskał absolutorium.

-Budżet to jedna sprawa, działania w celu zrealizowania konkretnych wniosków to jest sprawa druga – powiedziała radna, wyliczając przykłady niespełnionych planów. Wskazała na brak zapowiadanych:

  1. Skateparku
  2. Systemu Informacji Turystycznej, przygotowany na 550-lecie miasta
  3. Placów zabaw – jest środek sezonu, a w Radzyniu jest jeden otwarty plac miejski na ul. Chmielowskiego

Co odpowie pan dzieciom i matkom, które nie mogą korzystać z placu zabaw w centrum miasta, np. na Bulwarach czy przy Szkole Podstawowej Nr 1? – pytała radna

4. Od kilku lat zaplanowano w budżecie budowę ulic Lisowskiego, Baczyńskiego – ich realizacja jest przekładana z roku na rok, a stan ulicy Lisowskiego w okresie jesieni i wiosny jest fatalny – mieszkańcy toną w błocie.

5. Fatalna jest promocja miasta, sprowadzająca się do wydatków rzędu 112 tys. i w zasadzie nie wiemy, na co te pieniądze poszły. Czy jedynie na „Spotkania z podróżnikami” – czy rzeczywiście ściągają do miasta turystów, którzy chcą tu przyjechać i zostawić swoje pieniądze?

6. Fatalna jest również realizacja i promocja założeń budżetu obywatelskiego.

7. Radzyń miał ogromną szansę na pozyskanie kwoty 3,5 mln na zagospodarowanie pałacu Potockich. Przez złe przygotowanie wniosku nie dostaliśmy pieniędzy.

8. Obiecał pan rewitalizację parku – wniosek został odrzucony

9. Obawiamy się też o obsługę prawną, związaną z kancelarią, która ją realizuje – nieudolne, nieskuteczne złożenie wniosku o depozyt sądowy w sprawie o rozliczenie projektu „Czysta energia w powiecie radzyńskim”. Miasto dwa razy wzywane było przez sąd do uzupełnienia braków formalnych, przez co zgoda na depozyt znacznie przeciągnęła się w czasie.

10. Brak realizacji drobnych wniosków radnych (barierki na ścieżce rowerowej- radna podała przykład miejsca przy kładce do SP2; o toaletę miejską, ławki czy kosze).

11. Opóźnienia w ogłaszaniu przetargów, źle przeprowadzone, pomyłki w stawkach VAT (projekt „Słoneczna alternatywa dla Radzynia – instalacja paneli fotowoltaicznych).

12. Mieszkańcy niecierpliwią się co do uruchomienia tych paneli

13. Przegrana sprawa sądowa z firmą „Ensol” i dotkliwą stratę dla miasta miliona złotych oraz pozorne działania skierowane do ościennych gmin w celu ich odzyskania. Czy grożą nam w związku z tym sprawy sądowe z tymi samorządami?

14. Złe zarządzanie organizacją pracy w urzędzie, skutkujące błędami w projektach uchwał czy też sprawy związane z utrzymaniem porządku w mieście (odśnieżanie ulic – zaniedbany wschodni rejon miasta)

15. Brak jasnych zasad przydziału środków z budżetu dla organizacji i stowarzyszeń w konkursach na realizację zadań kulturalno-oświatowych. Organizacje mają prawo wiedzieć dlaczego wnioskując np. o 2000 zł, dostają tylko 1000

16. Brak działań w kierunku utworzenia zapowiadanej strefy ekonomicznej. Mieli być inwestorzy – jedyny przedsiębiorca, firma „Furineo” kupiła działki od miasta, a teraz sprzedaje 8 ha za 1,2 mln

– W związku z tym nie może być zgody na absolutorium.

-Pani radna, czy cokolwiek pani się podoba w Radzyniu? – ripostował Jerzy Rębek.

Cieszy mnie fakt, że działają panele solarne. Tu nie trzeba było podpisywania umowy. Ale jeśli chodzi o fotowoltaikę – mówiłam, że taki problem wystąpi. Znam te przykłady z miejscowości ościennych, np. z Międzyrzeca, gdzie pół roku ludzie czekali na uruchomienie tego – odpowiedziała radna.

– A więc nie jesteśmy przypadkiem odosobnionym w całości – powiedział burmistrz.

Ale opóźnienia w przetargach i pomyłki są niedopuszczalne 

-Pani nigdy nie popełniła błędu?

Ale one się zdarzają naprawdę w bardzo dużym procencie

Radny Jakub Jakubowski przedstawił wykresy, pokazujące jak Radzyń wypada na tle innych miast i gmin w kontekście ubiegłorocznego budżetu.

Wartość inwestycji w skali budżetu (11 %)
Wartość inwestycji drogowych w 2017 r. (2 %)
Koszt utrzymania zieleni (0,3 %)
Koszty utrzymania Urzędu Miasta

-Każdy ma prawo do oceny, to jest naturalne – odniósł się do uwag radnych burmistrz.

Zwracając się do radnej Lecyk, powiedział: – Gdy słuchałem pani wypowiedzi, to ciśnie się na myśl takie pojęcie, które zostało wykreowane: „totalna opozycja” – nic konstruktywnego. Totalna opozycja, która nie dostrzega tej ciężkiej pracy burmistrza, całego zespołu, któremu przewodzi; ludziom, którzy dają z siebie wiele. to się już wpisało w krajobraz Polski. Trzeba to przyjąć z pokorą, że tak jest. Ma pani prawo do tego. Ja natomiast liczę na to, że mieszkańcy Radzynia będą mieli inną ocenę przez pryzmat tego, co tak naprawdę w Radzyniu się wydarzyło w tym okresie. 

-Po to tu jesteśmy, żeby wskazywać błędy i unikać ich na przyszłość- odpowiedziała Lecyk. -Po to, by samorząd dołożył naprawdę wszelkich starań, żeby wszystkie projekty były realizowane w czasie, sprawnie i bez przeszkód. Po to, żeby mogli z tego korzystać mieszkańcy. Niedopuszczalną sprawą są zaniedbania po stronie urzędników. 

Plany czy obiecanki?

Każde pytanie, które państwo kierowaliście do mnie przez te lata, ja skrzętnie sobie odnotowuję i staram się maksymalnie wyczerpująco odpowiedzieć i na to reagować – ripostował Rębek. – To są moje odpowiedzi na państwa zarzuty – to, że ludzie popełniają błędy. Jak w Biblii jest powiedziane: „Niech weźmie kamień i rzuci ten, który ich  nie popełnia”. Są błędy, natomiast moja ocena pracy mojego zespołu nie jest taka, jak państwo próbujecie przekazać naszej społeczności. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Każdy człowiek powinien mieć odrobinę tolerancji.

Wyliczał pozyskanie pałacu przez miasto, plany rewitalizacji centrum miasta, rynku i parku w stylu wersalskim,  wykonywanie projektów dziedzińca pałacowego, „Oranżerii” , zabieganie o środki pomocowe z funduszy norweskich, powstawanie hali przy SP1, rozbudowa SP2 przy Chmielowskiego, mieszkania socjalne, remont przedszkoli, powstawanie nowych ciągów drogowych i terenów inwestycyjnych.

Ja podsumowałam pana działania za rok 2017. – odpowiadała radna Lecyk. – Zgodnie z uchwałą, będziemy głosować nad absolutorium. Efekt zysków i strat. To, o czym pan mówi, to są zamierzenia. To są projekty, których efekty być może będą widoczne. Ale o tych obiecankach słyszymy od początku kadencji. Prawie 4 lata za nami, panie burmistrzu! Brak efektów.

– Pani radna, naprawdę nie widzi pani efektów? Tamte lata służyły temu, aby przygotować projekty. Tak to trwa – rok, dwa, przygotowanie projektów. Teraz jest pełnia realizacji  – odpowiedział Rębek.

– Zasada jest taka: tylko czyny same się obronią – ripostowała radna. – Natomiast my ciągle słyszymy obietnice. Lepiej mniej mówić, a więcej robić. 

Tą ocenę pozostawmy mieszkańcom Radzyniaw tym roku są wybory, a ja przystępuję do tych wyborów – podsumował dyskusję burmistrz.

Przewodniczący Rady Miasta, Adam Adamski przypomniał na koniec, że bezpośredni wpływ na to, jak ten budżet wygląda mamy my, radni – bo to my uchwalamy budżet, uchwalamy w ciągu roku jego zmiany.

***

Procedura udzielania absolutorium

Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ kolegialny organowi wykonawczemu. Na szczeblu gminy absolutorium udziela Rada Miejska Burmistrzowi. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Burmistrz jest zobowiązany przedstawić Radzie w terminie do 31 marca następnego roku. Jednocześnie sprawozdanie przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydaje opinię na temat sprawozdania.

Przedłożone Radzie Miejskiej sprawozdanie rozpatrywane jest w pierwszej kolejności przez Komisję Rewizyjną. Opiniuje ona wykonanie budżetu oraz występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia albo nieudzielania absolutorium Burmistrzowi. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Następnie sprawozdanie rozpatrują pozostałe komisje Rady Miejskiej i wreszcie cała Rada na sesji absolutoryjnej, która winna się odbyć w terminie do 30 czerwca. W trakcie sesji, przed podjęciem uchwały, Rada Miejska zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 

 

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Huczne 600-lecie Turowa

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Pożegnanie księży Andrzeja Kieliszka i Michała Burdacha

Skomentuj