banner

W piątek sesja Rady Gminy Wohyń

W piątek, 19 maja 2017 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy organizacyjne.
a)    stwierdzenie quorum;
b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2017 r.
7.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
8.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9.    Wolne wnioski.
10.     Otwarta debata społeczna na temat „Poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu radzyńskiego” (od godz. 9.00).
11.    Zamknięcie obrad.

 

Policjanci nie dopuścili do samobójstwa

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Natalia Konaszewska laureatką konkursu z j. polskiego

Skomentuj