banner

Jutro I Radzyński Maraton

Jutro na pływalni Aqua-Miś o godz. 19.00 rozpocznie się I Radzyński Maraton Pływacki. Organizatorem premierowej imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.   Zawody mają charakter otwarty i  będą rozgrywane  w trzech kategoriach wiekowych: sztafety dla dzieci do lat 12 (2-4 osoby, 30 minut pływania), sztafety dla dzieci w wieku 13 – 16 lat (2-4 osoby, 30 minut pływania) oraz w  kategorii indywidualnej powyżej 16 lat (klasyfikacja mężczyzn i kobiet, 60 minut pływania).

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenia zawodników oraz sztafet dokonujemy drogą elektroniczną na adres sekretariat@mosir-radzyn.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, datę urodzenia ewentualnie deklarację czasu na 100 m. z uwzględnieniem pływania długodystansowego. Zgłoszenie sztafety dla dzieci powinno zawierać imiona i nazwiska zawodników, daty urodzenia, imię i nazwisko trenera lub opiekuna grupy, telefon kontaktowy ewentualnie nazwę szkoły, klubu sportowego lub szkółki pływackiej. Zgłoszenia można wysyłać do 10 kwietnia 2018 r.

Organizator dopuszcza możliwość dopisania zawodnika sztafety w dniu zawodów, oczywiście w przypadku wolnego miejsca na liście lub zmiany zawodnika w sztafecie.

Udział w zawodach jest odpłatny. Wysokość opłaty startowej wynosi 25 złotych, w przypadku sztafet dzieci – 20 złotych od drużyny.

Wpisowe należy zapłacić najpóźniej 7 dni od daty dokonania zgłoszenia, w przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane. Wpłaty należy dokonać na rachunek:
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
65 8046 0002 2001 0104 9677 0001

Organizator przewiduje także listę rezerwową. Do zawodów dopuszczonych zostanie 30 zgłoszonych zawodników, którzy dopełnią formalności zgłoszenia i opłaty startowej oraz 15 sztafet. Zawodnicy z listy rezerwowej dopuszczeni zostaną w przypadku anulowania jakiegoś zgłoszenia, rezygnacji z udziału zawodnika lub sztafety ewentualnie niezgłoszenia się kogoś w dniu zawodów. Organizator dopuszcza możliwość zapisania zawodnika lub sztafety w dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc). Opłata dokonana w Biurze Zawodów w dniu zawodów jest wyższa i wynosi 40 złotych (sztafeta) oraz 50 złotych (zawodnicy indywidualni).

Najpóźniej do 12 kwietnia na stronie mosir-radzyn.pl zamieszczony zostanie komunikat z listą startową z podziałem zawodników i sztafet na grupy startowe. Zawodnicy i sztafety, które zgłoszą się w dniu zawodów startują w grupie wyznaczonej przez organizatora.

Przed startem zawodnicy muszą zgłosić się do Biura Zawodów w celu potwierdzenia obecności i weryfikacji rejestracji. Muszą to zrobić najpóźniej 15 minut przed wyznaczonym terminem startu.

„Rozkład jazdy” Maratonu Pływackiego
19.00 start 1 grupy sztafet
19.35 start 2 grupy sztafet
20.10 start 3 grupy sztafet
20.40 zakończenie rywalizacji sztafet dzieci i młodzieży
20.50 wręczenia nagród w rywalizacji sztafet dzieci i młodzieży
21.00 start zawodników 1 grupy
22.05 start zawodników 2 grupy
23.20 zakończenie zawodów, wręczenie nagród w klasyfikacjach indywidualnych

NAGRODY
Sztafety – zawodnicy trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii otrzymają medale i statuetki. Najlepsze sztafety otrzymają także upominki.
Rywalizacja indywidualna – trzy najlepsze miejsca w klasyfikacji mężczyzn oraz kobiet nagrodzone zostaną medalami, pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu (oprócz spraw weryfikacyjnych) jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia / druk do pobrania /
2. W przypadku zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka / druk do pobrania /
3. Druki oświadczeń zawierają także zgodę na robienie zdjęć i umieszczanie ich wraz z relacjami z imprezy w prasie lokalnej i w internecie a także na przetwarzanie danych osobowych zawodników prze MOSiR do potrzeb imprezy w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Sztafeta – 30 minut pływania, dowolne zmiany, ale każdorazowo zawodnik musi pokonać minimum 50 metrów. Nie wszyscy zawodnicy muszą pokonać taki sam dystans.
5. Zawodnicy indywidualni – pływają 60 minut. Zawodnicy pokonują dystans od ściany startowej do nawrotowej stylem wybranym przez siebie. Każdorazowo sędzia zalicza długość 25 m. Nawrót jest dowolny, po nawrocie dopuszcza się zmianę stylu.
6. W każdej chwili zawodnik może odpocząć. Może to zrobić przy ściance startowej (przy której znajduje się sędzia/, zgłaszając mu chęć odpoczynku.
7. W czasie zawodów na każdym torze płynie jedna sztafeta. Jeśli chodzi o zawodników indywidualnych, to na każdym torze płynie trzech zawodników.
8. W celu sprawnego przebiegu zawodów MOSiR przygotuje czepki w trzech różnych kolorach.
9. Podczas pływania zawodnik nie może dotykać dna ani wspierać się żadnym sprzętem pływającym (deski, płetwy czy rurki oddechowe). Nie może także trzymać się lin międzytorowych.
10. Aby długość basenu została zaliczona, zawodnik musi przepłynąć dystans 25 metrów przed zakończeniem czasu trwania imprezy.
11. Organizator zapewnia wodę do picia oraz opiekę medyczną.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie
13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów i sędziego głównego.

Zmierz się z 28-kilometrową trasą

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Po projekcji filmu „Ignacy Loyola”

Skomentuj