banner

Szybki internet w powiecie dobrem luksusowym?

W czasie ostatniej Sesji Rady Powiatu dyskutowano nad problemem dostępności internetu szerokopasmowego. Z prezentacją na ten temat wystąpili przedstawiciele firmy Lukman Multimedia.

Z ramienia spółki kwestię omawiał Wiesław Oleksiak – Wiceprezes Zarządu. Lukman jest polską firmą wywodzącą się z Łukowa, która posiada obecnie ponad 5000 km własnej sieci światłowodowej. Zatrudnia ponad 30 osób, głównie w naszym województwie.

W prezentacji dot. uwarunkowań działania w powiecie radzyńskim podkreślano, że firma zbliża się do punktu, w którym nie będzie opłacalne dalsze prowadzenie działalności na terenach podlegających Starostwu. Dzieje się tak, ponieważ trendem ogólnym na rynku jest obniżanie cen dla użytkowników za dostęp do internetu, ale utrzymują się wysokie koszty dla operatorów.

W tym kontekście prezentowano stawki opłat za zajęcia pasa drogowego. O ile wysokość tej stawki (za metr kwadratowy) w Mieście Radzyń Podlaski wynosi 20 zł, to w Powiecie jest to już 50 zł. Zwracano się więc z apelem do Starosty i Rady Powiatu, by tę stawkę zredukować, co uchroniłoby dotychczasowych odbiorców firmy  od utraty dostępu do usługi.

Gdy przedstawiciele Lukman Multimedia opuścili już salę, rozpoczęła się dyskusja w łonie samej Rady. Radni opozycji sugerowali, że tego typu nomen omen autopromocja prywatnego podmiotu nie licuje z powagą Sesji. Ewentualne problemy w rozwoju swojej działalności firmy powinny omawiać na spotkaniach właściwych tematycznie komisji. – Myślę jednak, że nad sprawą warto się pochylić. Rozwój światłowodów jest to działalność na rzecz naszego powiatu. Jest wiele firm, które świadczą tego typu usługi – podkreślił wiceprzewodniczący Adam Świć.

Swojej decyzji o dopuszczeniu firmy do głosu na Sesji Rady bronił przewodniczący, Marek Wołosowicz. Przyznał zarazem, że spodziewał się wystąpienia o nieco innym charakterze. Zauważył też, że firma nie prowadzi działalności w skali całego powiatu. Firma Lukman ma bowiem tylko 200 klientów. – Przykładowo, w gminie Wohyń działa inna firma i problemów nie ma – stwierdził. Podkreślił, że władze nie mogą podjąć żadnych działań tylko wobec jednej firmy, musi to być robione kompleksowo.

Głos zabrał także starosta Lucjan Kotwica. – Nie odbierałbym tego wystąpienia jako kryptoreklamy. Dobrze, że pan przewodniczący tę firmę zaprosił, bo jest to podjęcie pewnego problemu – stwierdził. Nie krył jednak krytyki pod adresem prezentacji. – Maksymalna stawka za zajęcie pasa drogowego wynosi 200 złotych za metr kwadratowy. My określiliśmy tę stawkę na poziomie 50 złotych – zauważył. Przypomniał także, że taka opłata dla firmy Lukman została ustalona drogą decyzji administracyjnej. Określenie innych stawek może dotyczyć wyłącznie nowych podmiotów, dopiero wchodzących na rynek. Do zmiany starej decyzji administracyjnej potrzebny byłby określony powód. Takie zmiany musiałby zaakceptować Wojewoda. Poza tym, można by to zrobić dopiero w ramach kolejnego budżetu. Starosta podkreślił, że jest potrzebna weryfikacja danych zaprezentowanych przez firmę w ramach prac Rady.

ARiMR zaprasza na dzień otwarty

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

„Jan Paweł II w drodze do świętości” – Powiatowy Konkurs Wiedzy o Papieżu

Skomentuj