banner

Powstanie Miejski System Informacji?

W mieście zauważalny jest brak Miejskiego Systemu Informacji. Do  możliwości jego powstania odniósł się burmistrz Radzynia.

Istnienie MSI jest koniecznością szczególnie w naszym mieście, którego zabytki i inne ciekawe miejsca chcemy promować. Informacja o ważnych miejscach w mieście jest potrzebna nie tylko dla turystów, przybywających do naszego miasta, ale także dla mieszkańców miasta i powiatu, bo nie zawsze są oni w stanie dotrzeć do wiadomości o historii Radzynia i jej materialnych pamiątkach.Rozpoczął się proces przygotowania do stworzenia takiego systemu – począwszy od zebrania obiektów, które chcemy w systemie zamieścić.

System będzie wprowadzany stopniowo, ale jeszcze w tym roku powinny pojawić się na mieście pierwsze tablice informacyjne – zaznaczył Jerzy Rebek.

Jeśli zaś chodzi o Punkt Informacji Turystycznej w Radzyniu jest to wspólne przedsięwzięcie Powiatu i Miasta, realizowane na podstawie umowy zawartej w czerwcu 2009 roku. Zgodnie z tą umową Powiat jest liderem projektu, a Miasto uczestniczy w nim, finansując przedsięwzięcie w 50% (w ubiegłym roku było to ponad 17 tys. zł). Z tych pieniędzy (w połowie Miasta) jest punkt zorganizowany, w tym opłacany pracownik, zatrudniony przez Powiat.

Włodarz miasta zadeklarował chęć współpracy na tym polu ze starostą: Jestem otwarty na rozmowę. Odnosząc się do lokalizacji PIT (obecnie  mieszczącego się na piętrze we wschodnim skrzydle Pałacu Potockich, gdzie trudno dotrzeć „z ulicy”), stwierdził: po przejęciu Pałacu rozważane jest przeniesienie punktu w miejsce łatwiej dostępne dla turystów, choć będzie się on nadal znajdował w pałacu (ale np. na parterze, w skrzydle wschodnim, ewentualnie w korpusie głównym).

Pielgrzymi już w drodze!

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Dzieci węgierskich bratanków w Radzyniu

Skomentuj