banner

Co słychać w radzyńskim PKS-ie? Sprawozdanie prezesa

W czasie ostatniej sesji Rady Miasta, prezes radzyńskiego PKS-u Adam Frączek przedstawił sprawozdanie z działalności firmy za miniony rok.

Na początek Adam Frączek przypomniał, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim SA od marca 2011 roku jest Spółką Miasta Radzyń. Skład rady nadzorczej w roku 2017 prezentował się następująco: Jarosław Ejsmont – przewodniczący; Agata Anna Zarzycka – w-ce przewodnicząca; Beata Konaszewska – sekretarz.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest przewóz osób, jednak oza podstawową działalnością PKS prowadził w 2017 r. działalność w postaci prowadzenia Stacji Paliw, Stacji Obsługi autobusów oraz Pracownię Badań Psychologicznych.Frączek podkreślił, że działalności około transportowe posiadają potencjał zwiększający przychody Spółki.

Na przestrzeni minionego roku zmniejszyło się nieco zatrudnienie w PKS-ie. Stan na dzień 1 stycznia wynosił 73 osoby (w tym jedna osoba na pół etatu). Stan zatrudnienia na koniec roku  to już 69 osób (w tym etatów 68,5). Stan średniorocznego zatrudnienia wynosił 67,54.

Dane finansowe

W 2017 roku kupiono 3 autobusy w leasingu operacyjnym na kwotę 1 370 000 złotych oraz 5 szt. używanych autobusów marki Autosan za 80 700 złotych, samochód osobowy Volkswagen Jetta za 28 861,79 zł , serwer za 4 100 zł a także licencję systemu komputerowego VERITUM XL w kwocie 38 878,60 zł . Podpisano szereg umów z biurami turystycznymi i zrealizowano 1895 zleceń najmu. Autokary radzyńskiego PKS-u przejechały 1 700 000 tysięcy kilometrów, z czego w turystyce 751 000.  Sprzedano 91 500 biletów, w tym 70 000 jednorazowych, 21 500 miesięcznych. Spółka w 2017 r. zlikwidowała także 7 pojazdów, które nie nadawały się już do eksploatacji.

Wydatki Spółki kształtowały się w następujący sposób. Łącznie jest to kwota 6 161 821 zł. W skład tego wchodzi: zużycie materiałów – 1 527 480 zł; usługi obce – 471 320 zł; podatki i opłaty – 229 000 zł; wynagrodzenia – 2 127 632 zł; świadczenia na rzecz pracowników – 461 747 zł; amortyzacja środków trwałych – 849 254 zł; pozostałe koszty – 248 891 złotych. Koszty finansowe i inne wyniosły  246 497  złotych.

Przychody Spółki

Sprzedaż usług przewozu osób – 5 679 016 zł. Pozostałe usługi to kwota 58 415 zł Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – 8 349 909 zł. Razem przychody PKS-u wynoszą zatem  14 087 340 zł. W roku 2017 spłacono całkowicie  kredyt w linii hipotecznej zaciągnięty w roku 2010  w kwocie 400 000 zł.

W 2017 PKS w Radzyniu Podlaskim z racji najbardziej dynamicznych firm w Polsce uzyskał tytuł Geparda Biznesu przyznawanego przez Instytut Europejskiego Biznesu. Rok 2017 Spółka zamknęła zyskiem bilansowym netto w kwocie 536 997,09 złotych . Jest to kolejny rok zamknięty zyskiem. Dodatkowo Spółka prowadzi stałą kampanię marketingową poprawiającą swój wizerunek.

Pisarski świat Justyny Bednarek w MBP

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

17. Piknik Integracyjny „Rośniemy razem”

Skomentuj