banner

Finansowa skala zadań obowiązkowych MOPS-u

Podejmujemy kolejne wątki przedstawione w sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dyrektor Andrzej Szczęch przedstawił dane z ub. roku na marcowej Sesji Ray Miasta.

Dyrektor stwierdził, że ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, w tym specjalne programy rządowe, a także zadania własne Gminy, w tym działania obowiązkowe. W ramach tych ostatnich realizowane są:

  1. Świadczenia pieniężne – zasiłki stałe, finansowane z budżetu państwa. Są to świadczenia przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym warunki dochodowe. Tego typu świadczenia wypłacono w ub. roku 40 osobom na kwotę 177 764 złote. Liczba osób w rodzinach wyniosła 58.
  2. Zasiłki okresowe, dotowane z budżetu państwa. Przysługujące w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz z różnicy  50% pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a faktycznym dochodem. Wypłacono 116 osobom w kwocie 201 tys. zł.
  3. Zasiłki celowe w gotówce lub naturze – wypłacone dla 271 osobom, w łącznej kwocie ponad 59 tys. złotych. W tym zasiłki specjalne dla 63 osób wyniosły 26 tys. złotych.

Wymienione świadczenia realizowane są w postaci bezgotówkowej. Podopieczni otrzymują różne potrzebne rzeczy, MOPS uiszcza także rachunki czy zaległe czynsze. Świadczenia niepieniężne to na przykład praca socjalna nad odzyskiwaniem przez podopiecznego zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Malarstwo Zofii i Marka Leszczyńskich w Międzyrzecu

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

W leśnictwie Feliksówka poszukują padłych dzików

Skomentuj