banner

Głos wójtów ws. Ensolu

Burmistrz Jerzy Rębek proponuje Gminom wspólne rozliczanie się z kosztów sprawy z Ensolem. Zapytaliśmy w związku z tym kilku wójtów z powiatu radzyńskiego o to, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie.

Wiesław Mazurek – Wójt Gminy Radzyń

Czekamy do wyroku Sądu Najwyższego. Na tę chwilę to wszystko, co mogę powiedzieć.

Stanisław Jóźwik – Wójt Gminy Wohyń

Czekamy na rozstrzygnięcie sprawy kasacyjnej. Na razie to wszystko. Odbyło się spotkanie wójtów w tej sprawie i takie jest nasze stanowisko. Na spotkaniu nie było dwóch wójtów – z Bork i Gminy Radzyń. Ich stanowisk nie znam.

Jarosław Koczkodaj – Wójt Gminy Ulan-Majorat

Oficjalne stanowisko Gminy Ulan-Majorat, reprezentowane oczywiście przeze mnie, jest takie, że na tym etapie postępowania, kiedy toczy się jeszcze postępowanie kasacyjne od wyroków sądów ws. należności na rzecz firmy Ensol od Miasta Radzyń, jest następujące: poczekajmy na rozstrzygnięcie sądu. Tylko tyle mogę powiedzieć. Na tym etapie nie jest możliwa ani płatność, ani kategoryczne wypowiedzenie się przeciw płatnościom. W tym momencie jeszcze nie wiemy. Może faktycznie Sąd Najwyższy uzna, że Miasto Radzyń ma rację, firma będzie musiała oddać pieniądze, a nasze dywagacje będę bezpodstawne?

A z drugiej strony – uważam, że nawet jeśli ta należność się Ensolowi należy, to bez stosownego zobowiązania, chociażby w formie wyroku sądowego, żadna z Gmin nie może zapłacić żadnych pieniędzy.

Zbigniew Ładny – Wójt Gminy Kąkolewnica

Decyzja dotycząca partycypowania w kosztach poniesionych przez miasto jako Lidera projektu „Czysta energia w powiecie radzyńskim”, zostanie podjęta po rozstrzygnięciu przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej złożonej w tej sprawie przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski.

Wreszcie ruszy budowa warsztatów przy ZSP

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Można nabyć bezpłatnie trójkołowe rowery

Skomentuj