banner

Nagrodzono najlepszych – podsumowanie konkursów z Gimnazjum nr 1

We wtorek, 5 czerwca, w sali kinowej ROK-u odbyło się podsumowanie konkursów matematycznych i z języka angielskiego, organizowanych przez Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich. Wręczono nagrody najlepszym uczniom ze szkół z całego powiatu, a zarazem uczczono pamięć wybitnego naukowca, Stefana Banacha.

Licznie zgromadzonych uczniów i pedagogów z całego powiatu przywitała dyrektor Bożena Płatek. W uroczystości brała również udział p, profesor Monika Waksmundzka-Hajnos, siostrzenica zmarłego w 1945 roku Banacha. Podkreśliła w swoim przemówieniu, że był on wybitnej klasy matematykiem, ale także wspaniałym człowiekiem i prawdziwym mężczyzną.

Zmarły  przed laty patron wydarzenia związany jest z Lwowem. Tam też został pochowany, niedaleko Marii Konopnickiej. Nic zatem dziwnego, że na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli środowisk kresowych, oraz występu utalentowanej uczennicy Joanny Grudzień, która z przejęciem deklamowała wiersz Konopnickiej „Na gotyckiej szybie”.

Gwoździem programu było jednak oczywiście uroczyste ogłoszenie zwycięzców w kolejnych konkursach i wręczenie nagród. Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich było organizatorem VI Konkursu Języka Angielskiego dla dzieci ze szkół podstawowych oraz VIII Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych z powiatu radzyńskiego, a także II Konkursu Wiedzy o Życiu i Działalności Naukowej Profesora Stefana Banacha dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy objęli  profesor Monika Waksmundzka-Hajnos oraz burmistrz Jerzy Rębek.

Podsumowanie konkursów dla dzieci i młodzieży zaszczycili także obecnością: pan profesor Mieczysław Hajnos, pracownik naukowy Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, pani Teresa Zięcina– sekretarz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Lublinie, pan Henryk Zięba wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Lublinie, pan Tomasz Zięcina, nauczyciel matematyki szkoły średniej w Lublinie, TMLi KPW, pani Marta Niewęgłowska, przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum nr 1, pan Jerzy Woźniak– prezes PEC, dyrektorzy szkół średnich, pan Leszek Szalast, nauczyciel fizyki i matematyki I LO w Radzyniu Podl., nauczyciele matematyki oraz języka angielskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wyjątkowymi gośćmi byli uczestnicy konkursów, wśród nich laureaci. W VIII Konkursie Matematycznym wzięło udział 31 uczestników z 8 szkół podstawowych. Puchar Rachmistrza Roku 2018 zdobył Karol Zalewski z Zespołu Oświatowego w Polskowoli. Tytuł „Matematyk na Złoty Medal” przypadł Filipowi Skwarze, uczniowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podl., tytuł „Matematyk na Srebrny Medal” zdobyła Monika Pietraszek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podl. Tytuły „Matematyka na Brązowy Medal” trafiły do Pawła Cholewy z Zespołu Szkól w Czemiernikach oraz do Michała Obrębskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1. Wyróżnieni zostali: Paweł Litwiniec z SP1 oraz Szymon Ratyński z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie Majoracie.

Dziękuję pani dyrektor Bożenie Płatek za pomoc w pisaniu tekstu

Rozstrzygnięcie konkursu „Podróż moich marzeń”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Skomentuj