banner

Spotkanie miasto-gminy ws. kary za solary

Jak się dowiedzieliśmy, w środę, 11 kwietnia, o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta odbędzie się spotkanie burmistrza Jerzego Rębka z wójtami gmin powiatu radzyńskiego. Dotyczyć będzie ciągnącej się sprawy poniesienia kosztów kary za solary.

Decyzję o zerwaniu umowy na wykonanie instalacji solarnych w ramach programu „Czysta energia w powiecie radzyńskim“ burmistrz Jerzy Rębek podjął w lutym 2015 roku. Wykonawcą była firma RAPID, o której mówiło się, że boryka się z problemami finansowymi i nie zdąży wykonać planowanych zadań.

Władze miasta zapewniały wtedy, że został podpisany aneks, w którym przyjęto, że każda gmina we własnym zakresie odpowiada za realizację programu na swoim terenie. Według zapisów umowy z 15 maja 2014 to lider programu – miasto Radzyń Podlaski – ponosiłoby w całości konsekwencje związane z niezrealizowaniem umowy.

Firma „Ensol”,  która dostarczała materiały dla głównego wykonawcy, czyli firmy „Rapid,” rościła sobie prawo do tego, żeby to miasto – jako lider – zapłaciło firmie za materiały. Burmistrz konsekwentnie nie zgadzał się z takim postawieniem sprawy. Nawet po tym, gdy miasto przegrało sprawę w sądzie II instancji.

Miasto musi wypłacić firmie Ensol całą zasądzoną kwotę

Burmistrz powrócił do tego tematu podczas marcowej Sesji Rady Miasta. Jerzy Rębek poinformował wówczas, że rozesłał listy do wójtów, celem zwołania spotkania ws. udziału gmin Powiatu radzyńskiego w poniesieniu kosztów. – Moim zdaniem, i naszych prawników, nie ma wątpliwości, że również w tych trudnych chwilach gminy powinny partycypować w tych kosztach, jakie się pojawiają – podkreślił. Już jutro przekonamy się, czy włodarz miasta zdoła przekonać do tego wójtów.

Aktywne Borki zapraszają na turniej piłki nożnej

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Mundurowi pod siatką

Skomentuj