banner

W „Jedynce” nie udało się wyłonić dyrektora

Za nami konkursy na dyrektorów dwóch placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. W tej ostatniej dyrektorem na kolejną kadencję wybrany został Cezary Czarniak. W „Jedynce” nie udało się wyłonić dyrektora.

W SP nr 1 do końca czerwca tę funkcję sprawować będzie Danuta Bukryj-Pałka. Była ona jedyną kandydatką na stanowisko w konkursie, jednak go nie wygrała. Jak poinformował nas Tomasz Stephan, zastępca burmistrza, który sprawował funkcję przewodniczącego w obu komisjach, oznacza to, że Urząd Miasta wybierze osobę, która pokieruje placówką od nowego roku szkolnego. Będzie się to odbywać na mocy przepisów ustawy o prawie oświatowym, czyli w porozumieniu z Kuratorium i Radą Pedagogiczną szkoły.

Ustawa Prawo Oświatowe w art. 63 ust. 12 stanowi, że:

 Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

Nie dzień, a tydzień dziecka

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Etap powiatowy Małego Konkursu Recytatorskiego – znamy najlepszych!

Skomentuj