banner

Remont elewacji OSP Wohyń

Trwa malowanie elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wohyniu. Zadanie obejmuje wykonanie prac malarskich w tym m.in. mycie i dezynfekcja elewacji, uzupełnienie ubytków, malowanie futryn i żywic, wymiana kratek wentylacyjnych i odnowienie napisów.

Termin realizacji zadania ustalono na 30 września br. Wykonawca wykonuje prace z własnego materiału, uzgodnionego z gminą. Zlecenie wykonuje firma: Usługi Remontowo-Budowlane INSPIRO Piotr Lep z Wohynia za cenę brutto 11 000 zł. OSP Wohyń na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w kwocie 7 625 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

zdj.: Gmina Wohyń

Zabezpieczone papierosy bez akcyzy

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Zajęcia w GOK Ulan

Skomentuj