banner

Rezygnacja Anny Fijałek ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego

Wczoraj, 15 maja burmistrz miasta w oficjalnym piśmie odwołał Annę Fijałek z funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego  z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa z końcem sierpnia, z powodu rezygnacji szefowej placówki, złożonej 10 maja 2018. Jutro, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta  ma nastąpić przekształcenie placówki oraz założenie Przedszkola Miejskiego 2 i 3.

Drugi punkt zarządzenia informuje: odwołanie ze stanowiska dyrektora nie powoduje rozwiązania stosunku pracy w charakterze nauczyciela.

Anna Fijałek od ponad 30 lat pracowała w Przedszkolu Miejskim w Radzyniu, 3 lata zajmowała stanowisko kierownicze. Funkcję p.o. dyrektora pełniła do 24 kwietnia 2016 r.

5 sierpnia został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego, w wyniku którego dotychczas pełniąca obowiązki Anna Fijałek została szefową placówki – poinformował na sesji Rady Miasta Jerzy Rębek we wrześniu 2016 r.

Przypomnijmy: Anna Fijałek na funkcję p.o. dyrektora Przedszkola Miejskiego została powołana  24 czerwca 2015 roku, zastępując odwołaną Anny Koczkodaj z funkcji dyrektora z dniem 22 czerwca, co z kolei było wynikiem audytu przeprowadzonego w Przedszkolu Miejskim.

Kontrole prowadzone od grudnia 2014 do lutego 2015 wykazały liczne nieprawidłowości, m.in. w dziedzinie prowadzenia ksiąg rachunkowych, procedur wydatkowania środków finansowych, gospodarki finansowej. W wyniku ugody z Burmistrzem Miasta Jerzym Rębkiem Anna Koczkodaj zrezygnowała z pełnienia funkcji dyrektora, przy czym miała ją sprawować jeszcze do końca sierpnia.

Jednak 22 czerwca 2015 r. zarządzeniem Burmistrza, Koczkodaj została odwołana ze stanowiska w trybie natychmiastowym. Przyczyną były, jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia, kolejne rażące nieprawidłowości w kierowaniu przedszkolem oraz przekonanie organu prowadzącego, że nie jest ona w stanie podjąć działań naprawczych w przedszkolu.

Zaległa praca ze Spartakusem

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Jutro Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Skomentuj