„Bez żony bym zginął”. Adam Pękała wypełnia nasz alfabet